Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

otevírá se pololetně

Praha

12 500 Kč

15 125 Kč s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Cena

Cena bez DPH
12 500 Kč
Cena s 21% DPH
15 125 Kč s DPH

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Chcete pochopit principy a filosofii koučování, zvládnout základní metodiky a schopnost začít koučovat a využívat myšlenky koučování v životě?

Úspěšný účastník

 1. zná smysl, principy, přínosy a možnosti využití koučování
 2. zná základní metodiku vedení systemického koučovacího rozhovoru
 3. umí prakticky vést rozhovor s koučovacími prvky

Cílová skupina

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí růst, přistupovat k věcem jinak, kterým přestávají stačit dosavadní způsoby chování v profesním i osobním živote, kteří chtějí vést a ovlivňovat druhé lidi efektivněji, kteří se vyrovnávají s novými souvislostmi ve firmě, ve funkci, kompetencích nebo v životě. Je koncipován jako praktický, interaktivní prostor pro sebeobjevování svých možností v novém kontextu. Obsahově se jedná o formu propojení koučování jako techniky řízení se sebeřízením a schopností sebereflexe. Poskytuje tedy nejen nové techniky, ale i nástroj sebepoznání. Je koncipován jako součást celoživotního vzdělávání a vývoje.

Kurz obsahuje studijní část a rozvoj sebereflexe prostřednictvím e-learningu a praktické vedení rozhovoru ve skupině. Obsahuje 20 hodin samostudia, sebereflexe, vlastní praxe, práce ve svépomocných skupinách, vypracovávání kazuistiky a závěrečné práce a dále 21 hodin praktických cvičení s odbornou supervizí.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

Stručné filosofické základy pro pochopení hlavních myšlenek koučování. Způsoby vedení a řízení. Místo a využití koučování ve vedení a řízení. Problémy tradičních přístupů k vedení lidí. Chápání potřeb, změn a cílů a způsoby jejich zjišťování. Rozlišení kontroly a vedení a podpory a pomáhání. Reflexe a sebereflexe. Praktické nástroje pro vedení rozhovoru – typologie otázek. Komunikace a její složky (dojednávání, vyjasňování, práce s předsudky). Praktické poznatky pro vlastní koučování. Osobnost kouče. Vlastní praktikování.

Podmínky pro získání certifikátu kurzu Základy koučování:

 • vyplnění všech dotazníku k sebereflexi v požadovaných časových úsecích
 • úspěšné splnění znalostních testu v požadovaných časových úsecích
 • 100% účast na supervizích dnech a ve svépomocných skupinách
 • vytvoření kazuistiky vlastního případu do 1 roku po posledním
 • supervizím dni
 • zpracování závěrečné práce do 1 roku po posledním supervizím dni

Organizace kurzu:

 • samostatné studium (principy, metodika, základní nástroje)
 • „osobní dotazník“, jehož cílem je uvědomit si očekávání, potřeby a představy spojené s koučováním
 • 1. den praktického nácviku ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s první sebereflexí (jak vnímáme dosavadní práci, přínosy, otázky, nápady) a druhým znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • 2. praktický den ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s druhou sebereflexí a třetím znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • 3. praktický den ve skupině se supervizorem
 • vypracování kazuistiky a závěrečné práce

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.systemicky-institut.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Kateřina Kučerová
e-mail: kucerova@e-cons.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Gree Point, Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10, 100 00, Praha, Česko Praha 10

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Systemický institut, s.r.o.

Sídlo U Hranic 18, 100 00, Praha 10, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 271740328
E-mail: info@systemicky-institut.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Produkty Systemického institutu

Systemické koučování individuální i skupinové Výcviky koučování Změnové projekty Appreciative Inquiry (Pozitivní změna) Kurzy systémového myšlení Kurzy měkkých dovedností

Prosperita a kondice organizací je zrcadlem úspěchů a dobrého zdraví jednotlivců. Výkonnost jde ruku v ruce se vzděláním, praxí a osobnostními postoji. Jak se nám daří na osobní i firemní úrovni je tedy výslednicí mnoha faktorů.

Proto v naší práci přistupujeme ke zlepšení čehokoli komplexně; a protože firmy mají zpravidla dost vlastních odborných zkušeností nebo alespoň znají způsoby jak je rozvíjet, pomáháme především v oblasti měkkých faktorů, jako jsou osobní postoje, motivace, zodpovědnost, schopnost vytvářet fungující vztahy a týmově spolupracovat.

Jinými slovy pomáháme organizacím dosahovat jejich dlouhodobých i krátkodobých cílů prostřednictvím posilování a rozvoje nehmotných aktiv společnosti. Jde o výkonnost lidí, efektivitu řízení a procesů, systémové myšlení, soustředění na strategii a cíle, apod.

V oblasti konkrétních znalostí a dovedností máme nejrozsáhlejší zkušenosti v oblasti systemického koučování, systémového myšlení, týmové výkonnosti, řízení změn, vytváření strategií, komunikace, prezentace a time managementu.

Změnové projekty definují a realizují systémové změny ve společnosti. Jde o změny, které posouvají celkový charakter společnosti a projevují se jak v „tvrdých“ (zejména finančních a výkonnostních) ukazatelích, tak v „měkkých“ ukazatelích (spokojenost zákazníků, zaměstnanců, motivovanost, loajalita, osobní zodpovědnost, atmosféra ve společnosti, změna firemní kultury). Hlavním nástrojem je facilitace týmové spolupráce na společných, všemi akceptovaných řešeních a koučování s jednotlivci i skupinami. Rozvojové projekty jsou zaměřeny na dílčí změny, například na získání a zdokonalování všech měkkých dovedností (koučování, time management, řízení lidí, týmová spolupráce, komunikace, prodej apod.). Bývají součástí změnových projektů nebo je realizujeme samostatně. Poskytují nástroje nezbytné pro dosahování dlouhodobé výkonnosti v podmínkách dnešní doby. Koučování je nejúčinnější způsob práce s lidmi. Využívá se zejména k dosažení nejnáročnějších podnikatelských cílů společnosti, ke zvýšení výkonnosti, rozvoji podnikatelského přístupu, převzetí zodpovědnosti, dosažení souladu mezi cíli majitelů a zaměstnanců, řešení dlouhodobých problémů organizace, rozvoji osobností a firemní kultury.

Cíle Systemického institutu

 pomáhat společnostem v dosahování excelentních výkonů  provádět společnosti systémovými změnami  rozvíjet celostní, systémové, strategické podnikatelské myšlení  zvyšovat profesionalitu, kultivovat etické a efektivní přístupy a rozvíjet požadované dovednosti  řešit náročné výzvy jak v oblasti celé firmy a týmů, tak jednotlivců  přinášet do České republiky přístupy v oblasti vedení firem a změnových projektů, které se osvědčily ve světě

Poradenství

 • Personalistika
  • Výcvik koučů
 • Management
  • Systémové myšlení pro manažery
 • Různé
  • Kombinovaný kurz Základy koučování

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko
 • Veľká Británia
 • Švajčiarsko

Reference (naši top klienti)

 • AVG Technologies
 • ČSOB
 • Ernst&Young
 • Zentiva
 • Kooperativa
 • CzechTrade

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-107659/kombinovany-kurz-zaklady-koucovani-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ "http://kurzy.edumenu.cz/d-107659/kombinovany-kurz-zaklady-koucovani-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora