Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

Výcvik koučování II., Na cestě k vyšší integritě člověka - kouče

otvírá se podle zájmu

Sedlčany

80 000 Kč

96 800 Kč s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Cena

Cena bez DPH
80 000 Kč
Cena s 21% DPH
96 800 Kč s DPH
Poznámka k ceně
+ cca 30 000 za supervize. Stravu a případné ubytování si hradí účastníci zvlášť.

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Milí přátelé – koučové,

kladli jste si již otázku, jak zvýšit svůj koučovací potenciál? Znovu a znovu se totiž prokazuje, že profesionalita v koučování je přímo úměrná výši investice do kontinuálního seberozvoje. Ti, kdo si na tuto otázku již odpověděli, nás vyzvali k vytvoření tohoto unikátního nadstavbového výcviku koučování. Své síly spojily dvě vedoucí společnosti v oblasti koučování na českém trhu: Systemický institut a Spolupráce.

V našem výcviku si dále rozvinete vaše koučovací dovednosti a rozšíříte si je o profesionální práci se zadáním a o práci se skupinou. Vybavíme vás potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. Základní výbavu už máte – nyní se zaměříme na váš další osobnostní rozvoj a také na citlivost pro etická dilemata. Významný prostor bude věnován supervizím. Výcvik je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP – www.cako.cz) pro skupinu 8 – 12 účastníků.

Na setkání s vámi a tvůrčí spolupráci se těší tým lektorů abecedně ve složení

Vladimír Dvořák, Naďa Grosamová, Klára Lauritzenová–Hejduková, Magda Vašáková Loumová

Cílová skupina

Máte za sebou základní výcvik v oblasti koučování alespoň v rozsahu 95 hodin? Chcete se v této oblasti nadále zlepšovat a rozvíjet? Pak právě tento výcvik by mohl být pro vás ten pravý.

Obsahová náplň

Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí) dělených do 3 + 2 + 2 + 3 dnů

Termíny

1) 09.-09.09.2016
2) 24.-25.11.2016
3) 23.-24.02.2017
4) 24.-26.05.2017

Co vás čeká?

Vše, co pro svou další profesionalizaci nezbytně potřebujete:

 • Hledání vlastní integrity v roli kouče aneb prohlubování osobnostního rozvoje.

Kde je těžiště mojí role kouče? Jak kultivuji svoji profesionální intuici? Hledání vlastní pozice ve světě etiky.

 • Schopnost být přítomný tady a teď aneb práce s vlastním uvědoměním v koučování.

Co já vnáším do koučování? Jak se moje sebe-vědomí odráží v mé práci kouče? Vstupování klientovi do procesu…

 • Ovlivnění systému skrze jednotlivce aneb práce s kontextuálním zadavatelem.

Co dělám s vnějšími a vnitřními kontexty ovlivňujícími proces koučování? Jak zadání ovlivňuje proces? Systémové myšlení v koučování.

 • Čtvrtý rozměr koučování aneb změna v koučování jako fenomén.

Co změnu způsobuje a kdy se děje? Jak změnu „neprošvihnout“? Efektivizace cesty klienta k jeho výsledku.

 • Vyšší dívčí aneb skupinové koučování.

V čem se vlastně liší individuální a skupinové koučování? Co dělá interakce a dynamika ve skupině? Dovednosti a nástroje pro práci s týmem.

 • Budování vlastního koučovacího byznysu aneb schopnost získat zakázku vně či uvnitř firmy.

Jak vystihnout výzvy a umět je realizovat? Co umíme nabídnout nebo jak se umíme prodat? Esence byznysového myšlení pro kouče.

Termín uzávěrky přihlášek

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře, který najdete na adrese http://poradna.cooperation.cz/vkii-prihlaska.php nejpozději do 15. srpna 2016.

Platební podmínky

Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a první platba ve výši 20 000 Kč plus DPH, která je zároveň stornovacím poplatkem v případě nenastoupení do výcviku.

První platba je splatná dle pokynů uvedených ve Výzvě k platbě, kterou obdržíte e-mailem po odeslání přihlášky.

Druhá platba ve výši 60.000,– plus DPH je splatná na základě faktury po zahájení výcviku. V případě soukromých plátců nabízíme platbu pomocí dílčích faktur ve třech splátkách po 20.000,– plus DPH, tak aby celá částka byla uhrazena před ukončením výcviku. To je zároveň podmínkou pro získání certifikátu.

Platby zasílejte na č. ú.: 51–2049830207/0100 a použijte specifický symbol: 20144

Dotazy

Vaše otázky posílejte na e-mail spoluprace@cooperation.cz nebo info@systemicky-institut.cz, kde se vám rádi budou věnovat koučové z lektorského týmu a administrátorka výcviku.

Koučové projektu

Ing. Klára Lauritzenová

Profese

Konzultant v oblasti systémového myšlení, organizačního rozvoje a změnových projektů; systemický kouč (Akreditovaný kouč supervizor – nejvyšší stupeň), supervizor koučů a výcviků koučů, lektor měkkých dovedností (zejména vedení lidí, koučování, komunikace, týmové myšlení a spolupráce, strategické a podnikatelské myšlení). Vystupuje na našich i zahraničních konferencích a píše články do odborných časopisů.

Můj přístup

Ve své práci vycházím zejména ze systemického přístupu, který se ukazuje jako jeden z nejúčinnějších přístupů práce s organizacemi a lidmi (nejen) v komerční oblasti. Vede k výraznému zkompetentňování, schopnosti systémově myslet a tím k trvalým změnám a výsledkům. Vyznávám komplexní, holistický přístup. Proto se na organizaci vždy dívám jako na celek, komplexní živý systém, k jehož řízení a změnám nelze přistupovat mechanisticky. Ať vykonávám jakoukoli práci, vždy beru do úvahy např. charakter firemní kultury, strategii organizace, vztahy v systému a potřeby lidí. Díky kvalifikaci, rozsáhlým zkušenostem a intuici dokážu vycítit a pojmenovat taková fakta o společnosti, která zpravidla jejím členům unikají, ačkoli jsou pro fungování firmy naprosto zásadní. Veškerá moje práce směřuje ke změnám v praxi organizace. Nejsem moc „přednášecí“ typ, potřebuji být s lidmi v interakci, naslouchat, porozumět… Ačkoli rozhodně nepodceňuji teorii! (bez ní je praxe neřízená, chaotická a tudíž neefektivní). Mám podnikatelské myšlení, a to mě vždy vede k dosahování hmatatelných výsledků v oblasti tvrdých i měkkých ukazatelů úspěchů společnosti na trhu. Mojí doménou je jednoznačně byznys. Život mě také naučil směřovat k harmonii. Mít úspěchy v práci a vydělávat dost peněz nestačí, lidé se potřebují cítit dobře celkově. I to je tedy vyšším cílem mé práce: abychom rostli jako lidé a byli šťastní. Mezi mé nejdůležitější hodnoty patří láska, svoboda, etika, pokora a moudrost.

Vzdělání a kvalifikace

 • VŠE Praha (inženýrka ekonomie), Marketing management (Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Francie)
 • Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha)
 • Systemická terapie (certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha)
 • Gestalt terapie (certifikát 2006, Institut pro gestalt terapii, Praha)
 • Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK)
 • Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK)
 • Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK)
 • Systemic Gathering (2010, Cambridge, UK)
 • AI Network Meetings (2010, Loutraki, Greece; 2011, Volendam, Netherlands)

Praxe (od roku 1993)

 • 2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – zakladatelka společnosti a jednatelka
 • 1996 – 2009: Extima, s.r.o. – zakladatelka společnosti, vedoucí konzultant a kouč
 • 1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultant v oblasti marketingových výzkumů a trenér měkkých dovedností
 • 1993 – 1994: Regie Radio Music – marketingový manažer
 • 1993: Evropa 2 – členka marketingového týmu

Další funkce a členství

 • Členka prezidia a Stavovské rady České asociace koučů a její prezidentka v letech 2008–2009
 • Členka AI European Network
 • Systemic Gathering
 • České systemické společnosti
 • International Coach Federation

Kde se můžete zeptat na moji práci

 • Allianz, Jakub Strnad, předseda představenstva a GŘ
 • AVG Technologies, John Little, CFO; Jiří Omelka, personální ředitel
 • Bohdan Bolzano, Martin Přibil, majitel a jednatel
 • Carrier Refrigeration, Jaroslav Hrubeš, Managing Director
 • ČSOB, Jan Pešek, HR senior consultant (janpesek@csob.cz)
 • E-Consulting Czech, Daniel Pristach, majitel a ředitel
 • ELMARCO, Peter Hawlan, CEO; Miloslav Masopust, personální a finanční ředitel
 • FANS, Rostislav Žoudlík, majitel, GŘ a předseda představenstva
 • Glatzová & Co, Vladimíra Glatzová, vedoucí partner, Dana Schweigelová (vedoucí partner)
 • Komerční banka, Irena Francírková, vedoucí vzdělávání
 • Kooperativa, Jan Března, personální ředitel, Filip Král, ředitel úseku CPO; Jan Šváb, ředitel úseku PM,
 • Lumen International, Stanislav Gorčica, majitel, předseda představenstva a GŘ
 • Moravia IT, Kateřina Janků, majitelka, Arturo Quintero, spolumajitel; Tomáš Kratochvíl (CEO), Jiří Červenka, CFO
 • Profinit, Tomáš Pavlík, ředitel
 • Zentiva, Jiří Vácha, ředitel Supply Chain

PhDr. Naďa Grosamová

Profese

Koučování – akreditovaný kouč – supervizor (nejvyšší akreditační stupeň). Akreditovaný konzultant a interpretátor Hoganovy diagnostiky a certifikovaný v úrovni Facilitátor pro metodu Sociomapování. Věnuje se psychologickému koučování a vedle individuálního koučování se specializuje i na koučování týmů. Při koučování pracuje zejména se strategickým managementem a managementem v úrovni B1 a B2. Vede výcviky pro akreditaci prvního stupně (již 4 běhy); dlouhodobé programy Koučování v manažerské praxi; Vystupuje na našich i mezinárodních konferencích; články v tisku a odborných časopisech; spolupodílela se na editování knihy Sny o koučování.

Můj přístup

Jako kouč pracuji způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snažím využít veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vycházím z myšlenky, že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče, pak pouze je, pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet.

Vzdělání a kvalifikace

 • FF UK v Praze obor Psychologie (1983–1987), Postgraduální studium aplikované psychologie na FFUK v Praze (1988–1991)
 • Absolvovala Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta (1990–1993) – garantováno Person Centered Approach Institute, Lugano;
 • Supervizní výcvik facilitátorů v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka (Training Facilitation Supervision) (1994 –1997);
 • Akreditace mezinárodní komisí na třetí akreditační stupeň – „Akreditovaný kouč supervizor“ (2006; reakreditace 2009 a 2013);
 • Výcvik Mentoring and supervising in coaching – (2007);
 • V roce 2013 absolvovala základní výcvik v NLP u společnosti Metacoaching;
 • Výcvik supervize v koučování (2014 ČAKO, Praha)

Praxe(od roku 1987)

 • 2000 – nyní: SPOLUPRÁCE, s.r.o. – zakladatelka a jednatelka společnosti
 • 1993 – nyní: Nezávislá odborná konzultantka pro rozvoj organizací, koučování týmů a jednotlivců
 • 1988 – Vojenská nemocnice ve Střešovicích – psychiatrické, neurologické a traumatologické oddělení – odborná půlroční stáž
 • 1987 – 1993 – Československé aerolinie – civilní psycholog pro leteckou dopravu

Další funkce a členství

 • České asociace koučů – člen (2004 – 2008 předsedkyně)
 • Česká asociace koučů – předsedkyně Stavovské rady (2009 – 2014)
 • PCA Institut Praha; IODA – Internacional Organization for Development of Companies;
 • EPPOK (Etická platforma profesních organizací koučů) – zakládající členka

**Kde se můžete zeptat na moji práci*

 • ČEZ
 • Mondelez
 • Economia
 • ČSOB Pojišťovna
 • KPMG
 • Office Depot
 • Raiffeisen Bank
 • Škoda Praha Invest
 • T-Mobile Czech Republic
 • T-Mobile SK
 • GE Money Bank
 • Česká pojišťovna
 • Baxter
 • Delvita
 • HVB Bank
 • UniCredit Bank Czech Republic
 • Microsoft

Dr. Magda Vašáková Loumová

Profese

Systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), lektorka, konzultantka a supervizorka – tvorba a realizace výcviků a vzdělávacích projektů v oblasti systemického myšlení, měkkých dovedností, komunikace apod., systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuje ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů.

Můj přístup

Můj přístup vychází z předpokladu, že koučování nedělá z lidí experty v jejich specializaci, ale v pochopení vlastní expertnosti a ve způsobu, jak s ní zacházejí. Školou a typem vychází ze systemického chápání, filosoficky má konstruktivistický podklad. Systemický způsob práce i vedení rozhovoru má svá poměrně jasná pravidla. Jedná se konkrétně o práci s vlastními předpoklady a konstrukty, schopnost sebereflexe, vnímání kontextu apod. Abych mohla být klientovi užitečná, potřebuji znát a respektovat jeho způsob vidění věci. Důraz kladu na vytváření atmosféry, ve které se bezpečně pracuje. Věřím v lidské možnosti měnit věci. Věřím také ve své schopnosti lidi nadchnout a rozvíjet tak, aby dokázali brát svůj rozvoj za své. Dostávám od lidí zprávy o tom, že se to daří a to mě nejvíc těší a motivuje. V koučování pracuji s jednotlivci i celými týmy; projekty a rozvojové koncepce tvoříme na míru pro celé firmy, moje těžiště je nyní převážně ve firemním prostředí, v managementu.

Dalším předpokladem je vnímání lidí i týmů a firem jako celku; systém i člověk je expertem na svůj rozvoj, důležité je tedy zkompetentňování, reflektování změny, práce na vlastní cestě atd. Co a pomocí čeho hledáme? Zdroj osobních kompetencí a jejich uvědomění, aktuální hybnou potřebu a motivaci ji začít naplňovat, poznání vlastních nástrojů a možností, radost z rozvoje, schopnost sebereflexe. Důležité uvědomění je, že v každém pracovníkovi je ČLOVĚK, kterého doprovázíme k rozvoji, pro moji práci je tedy nutná pokora, moudrost, laskavost, vztah k lidem a práce na sobě samé.

Vzdělání a kvalifikace

 • Pedagogická fakulta UK Praha, rigorózní zkouška
 • Rodinná terapie (3letý + supervize, certifikát IRT Praha)
 • Systemický přístup a systemická terapie (systematický 7letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha)
 • Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha)
 • Koučování a moderování (Newton Solutions Focused)
 • Akreditovaný profesionální kouč (certifikát Česká asociace koučů)

Praxe a spolupráce

 • 2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – konzultant a kouč, lektor a tvůrce výcviků
 • 1992 – nyní: soukromá terapeutická a konzultantská praxe, přednášková činnost, spolupráce se soukromou ZŠ Školou Hrou, Českým rozhlasem a Českou televizí, atd.

Další funkce a členství

 • Členka České asociace koučů – členka Stavovské rady ČAKO
 • Členka České systemické společnosti
 • Členka SOFT

Kde se můžete zeptat na moji práci (K – koučování; RP – rozvojový projekt)

 • Allianz pojišťovna – K
 • Česká spořitelna – RP
 • GARP – K
 • Mareco – K
 • Psyma -K
 • MF ČR – RP
 • Cordeus – K, RP
 • Modrá Pyramida – K, RP
 • UNIQA – K
 • Wustenrot – K
 • Frekvence 1 – K
 • Institut environmentálních studií (Veolia Voda) -RP
 • Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) -RP
 • Duhovka a.s. – T. Janeček, J. Kizberger-ředitel – K, RP
 • EXCON – K. Čapková, ředitelka – K, RP
 • Nemocnice Semily – Alena Kuželová, ředitelka – K, RP
 • GTL s.r.o. – A. Koranis, ředitel společnosti – K, RP

Mgr. Vladimír J. Dvořák

Profese

Konzultant v oblasti rozvoje organizací a dosahování změn, akreditovaný kouč a supervizor výcviků koučů. Expert na vedení lidí, rozvoj týmů a zvyšování výkonnosti firem. Vystupuje na manažerských konferencích doma i v zahraničí, překládá publikace na téma leadership, přispívá do odborných knih a časopisů.

Můj přístup

Při pohledu na život každé organizace hledám širší souvislosti, ptám se po smyslu, toho co se v nich děje a kladu otázky, které nabízí nové úhly pohledu. Ve světě podnikání jsem strávil velkou část života a baví mě odhalovat nevyužité zdroje jednotlivců i celých firem, které jim umožňují růst do vyšší úrovně výkonu. To nejde bez systémového pohledu na věc, proto tolik věřím systemickému přístupu a teorii konstruktivismu. Jsem přesvědčen, že každý z nás je jedinečným konstruktérem reality a jaké si to udělá, takové to bude mít. Nic není definitivně dáno, všechny hranice jsou překonatelné, jen chtít – a já svou prací lidem pomáhám, aby chtěli. V průběhu let se ukázalo, že umím inspirovat a tak „být průvodcem karavany při hledání oázy“ se stalo mým životním posláním. Mé pevné zakotvení mezi nebem a zemí mi umožňuje spojit dynamické předávání energie a zároveň tiché nahlížení pod povrch věcí. Vracím lidské existenci duchovní rozměr. Mým prostřednictvím vznikají věci, které proměňují tento svět o kousek víc v místo, kde je krásné žít.

Vzdělání a kvalifikace

 • Filosofie, teologie a historie (1986–1994: magisterské a doktorandské studium, Karlova universita Praha a Humboldt Universität Berlin),
 • Management (1995–1998: specializační studium, různé instituce, Německo)
 • Systemická supervize (2011–2012: certifikát, 220 hodin, ISZ-Management centrum, ČR)
 • Consultancy Coaching (2010: certifikát, 55 hodin, Grid International Inc., Austin, USA)
 • Systemické skupinové koučování (2008 – 2009: certifikát, 115 hodin, Expertní skupina Callisto, Praha)
 • Systemické individuální koučování (2003 – 2004, certifikát, 104 hodin, Newton Solutions, Praha)
 • Team Development (2000–2002, certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., Austin, USA)
 • Individual Development (1998–1999, certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., Austin, USA)

Praxe (od roku 1992)

 • 2014 – nyní: SynerCube GmbH a Systemický institut s.r.o. – senior kouč a facilitátor pro firemní změnové projekty, člen Czech Grid Group
 • 1999 – 2013: Grid International CZ s.r.o. – spoluzakladatel společnosti a její výkonný ředitel, senior konzultant, facilitátor a systemický kouč pro firemní změnové projekty
 • 1998 – 1999: Graddo a.s – zákaznický manažer divize kabelových svazků SMART a následně manažer prodeje reklamních služeb v dceřiné společnosti Pragokoncert a.s.
 • 1994 – 1998: Humboldt Universität Berlin – předseda Personální rady, personální řízení 1300 zaměstnanců
 • 1993 – 1994:Humboldt Universität Berlin – vedoucí oddělení universitní knihovny
 • 1992: Volkshochschule Berlin Neukolln – lektor v oblasti historie

Další funkce a členství

Vedle své poradenské a koučovací praxe jsem certifikátorem facilitátorů rozvojových firemních programů dle koncepce Managerial Grid® pro Českou a Slovenskou republiku. Také působím jako prezident České asociace koučů, jsem zakládající člen Etické platformy profesních organizací koučů (EOOK) a řádným členem Německé Komenského společnosti.

Kde se můžete zeptat na moji práci

 • Arcadis CZ, a.s.: Václav Hořejší (předseda představenstva), Jan Kárník (ředitel divize), Radek Bernard (manažer divize).
 • Berner, spol. s r.o.: Libor Klement (obchodní ředitel), Petr Hendrych (obchodní ředitel), Josef Škramovský (manažer obchodu).
 • B-J Holding a.s.: Petr Jančura (předseda představenstva)
 • D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: Jitka Chizzola (předseda představenstva), Roman Flek (manažer obchodního oddělení), Miroslav Ježek (manažer právního oddělení)
 • Globus ČR, k.s.: Karl-Josef Ochs (jednatel), Werner Eberhart (manažer logistiky), Eliška Berková (manažerka rozvoje lidských zdrojů)
 • Geofos, s.r.o.: Zuzana Hreusová (jednatelka)
 • Grosz-Beckert Czech, s.r.o.: Ingo Zimmermann (ředitel divize)
 • Honeywell, spol. s .r.o.: Jiří Tomíček (CEO HTS), Blanka Říhová (HR Leader CEE), Jiří Frint (projektový manažer), Jan Michal (vedoucí divize)
 • Omnitron, s.r.o.: Jiří Kapitán (jednatel a majitel)
 • Sanofi-Aventis, s.r.o.: Ivo Nedvěd (ředitel divize)
 • Spinoco, a.s.: Pavel Chlupáček (člen představenstva)
 • Spolana, a.s.: Jana Tonová (finanční ředitelka)
 • Telefónica O2, a.s.: Jana Vyhlídalová (ředitelka reklamních a informačních služeb)
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: Aleš Skála (vedoucí oddělení)
 • Unient Communications, a.s.: Otakar Seďa (předseda představenstva), Lukáš Vecko (člen představenstva), Jan Kortus (ředitel obchodu)
 • VELUX Česká republika, s.r.o.: David Brož (generální ředitel), Jana Mašatová (produktová manažerka)

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Kontakt na organizátora
Klára Lauritzenová Hejduková
e-mail: info@systemicky-institut.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Hrazany 11, 264 01 Sedlčany, 264 01, Sedlčany, Česko Příbram

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Systemický institut, s.r.o.

Sídlo U Hranic 18, 100 00, Praha 10, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 271740328
E-mail: info@systemicky-institut.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Produkty Systemického institutu

Systemické koučování individuální i skupinové Výcviky koučování Změnové projekty Appreciative Inquiry (Pozitivní změna) Kurzy systémového myšlení Kurzy měkkých dovedností

Prosperita a kondice organizací je zrcadlem úspěchů a dobrého zdraví jednotlivců. Výkonnost jde ruku v ruce se vzděláním, praxí a osobnostními postoji. Jak se nám daří na osobní i firemní úrovni je tedy výslednicí mnoha faktorů.

Proto v naší práci přistupujeme ke zlepšení čehokoli komplexně; a protože firmy mají zpravidla dost vlastních odborných zkušeností nebo alespoň znají způsoby jak je rozvíjet, pomáháme především v oblasti měkkých faktorů, jako jsou osobní postoje, motivace, zodpovědnost, schopnost vytvářet fungující vztahy a týmově spolupracovat.

Jinými slovy pomáháme organizacím dosahovat jejich dlouhodobých i krátkodobých cílů prostřednictvím posilování a rozvoje nehmotných aktiv společnosti. Jde o výkonnost lidí, efektivitu řízení a procesů, systémové myšlení, soustředění na strategii a cíle, apod.

V oblasti konkrétních znalostí a dovedností máme nejrozsáhlejší zkušenosti v oblasti systemického koučování, systémového myšlení, týmové výkonnosti, řízení změn, vytváření strategií, komunikace, prezentace a time managementu.

Změnové projekty definují a realizují systémové změny ve společnosti. Jde o změny, které posouvají celkový charakter společnosti a projevují se jak v „tvrdých“ (zejména finančních a výkonnostních) ukazatelích, tak v „měkkých“ ukazatelích (spokojenost zákazníků, zaměstnanců, motivovanost, loajalita, osobní zodpovědnost, atmosféra ve společnosti, změna firemní kultury). Hlavním nástrojem je facilitace týmové spolupráce na společných, všemi akceptovaných řešeních a koučování s jednotlivci i skupinami. Rozvojové projekty jsou zaměřeny na dílčí změny, například na získání a zdokonalování všech měkkých dovedností (koučování, time management, řízení lidí, týmová spolupráce, komunikace, prodej apod.). Bývají součástí změnových projektů nebo je realizujeme samostatně. Poskytují nástroje nezbytné pro dosahování dlouhodobé výkonnosti v podmínkách dnešní doby. Koučování je nejúčinnější způsob práce s lidmi. Využívá se zejména k dosažení nejnáročnějších podnikatelských cílů společnosti, ke zvýšení výkonnosti, rozvoji podnikatelského přístupu, převzetí zodpovědnosti, dosažení souladu mezi cíli majitelů a zaměstnanců, řešení dlouhodobých problémů organizace, rozvoji osobností a firemní kultury.

Cíle Systemického institutu

 pomáhat společnostem v dosahování excelentních výkonů  provádět společnosti systémovými změnami  rozvíjet celostní, systémové, strategické podnikatelské myšlení  zvyšovat profesionalitu, kultivovat etické a efektivní přístupy a rozvíjet požadované dovednosti  řešit náročné výzvy jak v oblasti celé firmy a týmů, tak jednotlivců  přinášet do České republiky přístupy v oblasti vedení firem a změnových projektů, které se osvědčily ve světě

Poradenství

 • Personalistika
  • Výcvik koučů
 • Management
  • Systémové myšlení pro manažery
 • Různé
  • Kombinovaný kurz Základy koučování

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko
 • Veľká Británia
 • Švajčiarsko

Reference (naši top klienti)

 • AVG Technologies
 • ČSOB
 • Ernst&Young
 • Zentiva
 • Kooperativa
 • CzechTrade

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Výcvik koučování II., Na cestě k vyšší integritě člověka - kouče", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-107662/vycvik-koucovani-ii-na-ceste-k-vyssi-integrite-cloveka-kouce-kurz-sedlcany

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Výcvik koučování II., Na cestě k vyšší integritě člověka - kouče "http://kurzy.edumenu.cz/d-107662/vycvik-koucovani-ii-na-ceste-k-vyssi-integrite-cloveka-kouce-kurz-sedlcany". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora