Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

Aktuality pro management a.s.

10.11.2016

Praha 5

4 070 Kč

4 925 Kč s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

10.11.2016 (21616)

Cena

Cena bez DPH
4 070 Kč
Cena s 21% DPH
4 925 Kč s DPH

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu:

- budete mít komplexní přehled o úpravě povinností a odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s. v platných právních předpisech,
- budete vědět, co je v kompetenci představenstva a co naopak spadá do kompetence výkonného vedení,
- budete se orientovat v aktuální judikatuře českých soudů, týkající se jednání za společnost a jménem společnosti,
- budete znát aktuální stav právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva vč. problémových ustanovení,
- snadněji rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních problémů v a.s. a budete umět jim předcházet,
- budete znát efektivní a v praxi použitelné prostředkyk eliminaci, resp. k minimalizaci rizik,
- budete schopni lépe a efektivněji řešit každodenní problémy vznikající v a. s.,
- budete disponovat praktickými a použitelnými radami, tipy a zkušenostmi lektora, který musí řadu problémů, které jsou předmětem tohoto kurzu, řešit během své každodenní praxe.

Cílová skupina

Víte, že jakékoli plnění statutárním orgánům vč. nepeněžitých benefitů, jakož i smlouva o výkonu funkce, musí být schváleno valnou hromadou?
Víte, že pokud představenstvo dostane společnost do stavu, kdy není schopna plnit závazky věřitelům, mohou tito požadovat uhrazení dluhů po něm?
Víte, že dobrovolné odstoupení z funkce není možné v době, kdy by to bylo nevýhodné pro danou společnost, tedy například v krizi společnosti nebo při přípravě účetní závěrky?
Víte, že akciová společnost může mít jednočlennou správní radu, jejímž jediným členem a zároveň předsedou je statutární ředitel?


Kurz je určen:

členům představenstev a dozorčích rad, vrcholovému managementu a. s., tajemníkům společnosti, podnikovým právníkům, advokátům, vedoucím pracovníkům a. s. i firemním poradcům, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou corporate governance.

Obsahová náplň

– Odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.
- právní úprava vztahující se k a.s. po rekodifikaci,
- vznik, výkon a zánik funkce člena představenstva,
- povinnosti a odpovědnost členů představenstva,
- vznik, výkon a zánik funkce člena dozorčí rady,
- povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady,
- alternativní model fungování a.s. – správní rada, statutární ředitel,
- vznik, výkon a zánik funkce člena vrcholového managementu,
- povinnosti a odpovědnost vrcholového managementu (ředitelů),
- problematika přípustnosti souběhu funkcí – kumulace funkcí člena představenstva a člena vrcholového managementu (ředitele),
- zákaz konkurence.
- Hlavní oblasti vzniku rizik v akciové společnosti
- trestněprávní odpovědnost,
- odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení,
- ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek,
- judikatura, promlčecí lhůty.
- Minimalizace rizik a řešení krizových situací
- opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost, přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními,
- řešení krizových i každodenních situací – rady, tipy a doporučení zkušeného lektora – praktika.

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.pragoeduca.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
-
tel: 257003460
mobil: 602216066
e-mail: kurzy@demosgroup.com

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Ostrovského 253/3, Praha 5, Česko Praha 5

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

DEMOS - Pragoeduca, a.s.

Certifikát ISO People Management Forum
Sídlo Na Perštýně 1, 110 00, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 257 003 460
Fax: 296 370 460
E-mail: kurzy@demosgroup.com

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Profil společnosti

Pragoeduca působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži (jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze). Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR.

Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují otevřené kurzy, firemní řešení, poradenství a outsourcing, či odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení.

Reference (naši top klienti)

  • Česká spořitelna
  • T-mobile
  • Accenture Services, s.r.o.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Aktuality pro management a.s.", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-114758/aktuality-pro-management-a-s-kurz-praha-5

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Aktuality pro management a.s. "http://kurzy.edumenu.cz/d-114758/aktuality-pro-management-a-s-kurz-praha-5". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora