Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízen

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 3 dny

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Absolvent kurzu porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, jak lze ovlivnit jejich vykazované hodnoty i strukturu. Seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce – zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod. Porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům – majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, zisk finanční, účetní a daňový, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary. Seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů. Pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsahy jednotlivých položek. Prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků (výrobních, obchodních, služeb). Získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma. Získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Cílová skupina

Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti „Finance a ekonomika“. Je odrazovým můstkem pro navazující kurz „Finanční řízení pro manažery neekonomy“. Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

Obsahová náplň

Účetnictví a informační systém podniku. Účetní závěrka podniku – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Účetní závěrka podniku – cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha.

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.gradua.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel: 226006300
e-mail: gradua@gradua.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Gradua-CEGOS, s.r.o.

People Management Forum
Sídlo Karlovo nám. 7, 128 01, Praha 2, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 226 006 300
Fax: +420 226 006 301
E-mail: gradua@gradua.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Jsme původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a v oblasti vzdělávání dospělých patříme k nejvýznamnějším společnostem na českém trhu.

V roce 1997 jsme se stali součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem.

Působíme po celém území České republiky. Naše sídlo je v Praze, ale pro bližší kontakt s Vámi jsme vybudovali i naše regionální pobočky s vlastními tréninkovými programy a prostorami v Brně, Plzni, Hradci Králové a Táboře.

Pro řešení Vašich potřeb a požadavků je připraven tým 25 interních odborníků. Vedle toho rovněž využíváme naši rozsáhlou síť více než 300 externích konzultantů a lektorů s bohatými zkušenostmi z domova i zahraničí.

Díky našemu odbornému zázemí jsme schopni pokrývat specifické potřeby klientů z řad velkých, středních i malých firem z každého oboru činnosti. Na míru připravujeme a realizujeme nejen vzdělávací projekty, ale i poradenské služby. Našim klientů tak pomáháme úspěšně řešit i další důležité úkoly z oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální audit, Assessment Centre, Development Centre aj.).

Každoročně připravujeme jednu z nejširších nabídek témat vzdělávání, která lze na sebe jednoduše navazovat díky modulárnímu systému vzdělávání.

Naše bohaté zkušenosti nám umožňují aplikovat vysoce účinné metody vzdělávání osvědčené v mezinárodním měřítku, které jsou založeny na aktivním zapojení účastníků tréninku a prožitku zkušenosti.

Pro realizaci vzdělávacích programů máme k dispozici vlastní tréninkové prostory a moderní technické vybavení na mnoha místech celé České republiky.

Poradenství

  • Personalistika
  • Management
  • Různé

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

  • Česko
  • Slovensko

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízen", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-168941/ucetni-vykazy-pro-manazery-neekonomy-jak-se-orientovat-v-ucetnich-vykazech-podniku-a-jejich-vyuziti-pro-financni-rizen-kurz-praha-2

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízen "http://kurzy.edumenu.cz/d-168941/ucetni-vykazy-pro-manazery-neekonomy-jak-se-orientovat-v-ucetnich-vykazech-podniku-a-jejich-vyuziti-pro-financni-rizen-kurz-praha-2". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora