Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

Daňový specialista - rekvalifikační kurz

18.10.2016 - 24.11.2016

Praha 2

15 200 Kč

Cena je konečná, firma není plátcem DPH.

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

18.10 - 24.11.2016 (dopolední kurz od 8 do 14:40 hodin)

Cena

Cena (neplátce DPH)
15 200 Kč
Poznámka k ceně
Sleva: 1 900 Kč pro registranty úřadu práce a studenty

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 120 hodin

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Kurz Daňový specialista je určen pro posluchače, kteří potřebují porozumět všem hlavním daňovým předpisům. Kromě zvládnutí problematiky DPPO, DPFO a DPH se důkladně seznámí s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Cílová skupina

 • Kurz je určen pro posluchače, kteří absolvovali SŠ. Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce.
 • Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.

Obsahová náplň

 • Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (číslo akreditace MSMT-46376/2013–1/1076).
 • Zahrnuje 120 vyučovacích hodin.
 • Výuka se zaměřuje na využití probrané látky v praxi.

Kurz obsahuje několik modulů. (Pokud Vás zajímají pouze některé z nich, je možné objednat si také samostatně jednotlivé tematické okruhy.)

1) Modul Základy daní

Daňová soustava v ČR – základní přehled

 • Úvod do daní, Správa daní
 • Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

2) Modul Daň z příjmů fyzických osob

Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 – 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

 • Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO
 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10
 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence – principy
 • Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

3) Modul Daň z příjmů právnických osob

Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO
 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky – §20 ZDP
 • Slevy na dani – §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně
 • Pohledávky, insolvence
 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních
 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim
 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

4) Modul Majetkové daně, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, Správa daní

5) Modul Daň z přidané hodnoty

Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace
 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, plátci daně
 • Obrat pro povinnou registraci
 • Registrace k dani
 • Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb
 • Místo plnění při dodání zboží
 • Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích
 • Dodání zboží a uskutečnění ZP
 • Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP
 • Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně
 • Typy daňových dokladů, vystavování a archivace
 • Opravné daňové doklady
 • Základ daně a výpočet daně
 • Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně
 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění
 • Krácení nároku na odpočet daně (koeficient)
 • Způsob výpočtu kráceného nároku
 • Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

6) Modul BOZP

Rozvrh: Kurz probíhá dopoledne od 8:00 do 14:40 hodin

Cena:

 • Získejte kurz za cenu o 20% nižší v rámci právě probíhající akce, která platí od 16.5.2016 do 15.9.2016. Standardní cena kurzu: 19.000 Kč. Snížená cena kurzu: 15.200 Kč.
 • Kurz je osvobozen od DPH.

Kategorie

Doplňující informace

Typ a platnost osvědčení rekvalifikace
Kurz je rekvalifikace ano

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.sluzbyapodnikani.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Kateřina Langhammerová
tel: +420 222 543 330
mobil: +420 775 583 697
e-mail: info@sluzbyapodnikani.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Bělehradská 643/77, Praha 2 (metro I. P. Pavlova nebo Nám. Míru), 120 00, Praha 2, Česko Praha 2

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Centrum služeb pro podnikání, s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo Bělehradská 643 / 77, 120 00, Praha 2, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 222 543 330, 775 583 697
E-mail: info@sluzbyapodnikani.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. se specializuje na vzdělávání dospělých. Pořádá rekvalifikační kurzy, odborné vzdělávací kurzy pro veřejnost a také školení pro zaměstnance firem podle požadavků vedení firem. Společnost působí v Praze.

Nabízíme poctivost, kvalitu a individuální přístup. Naše kurzy budou přínosem pro Váš osobní i profesní rozvoj.

Kurzy pro veřejnost

Pravidelně každý měsíc pořádáme rekvalifikační kurzy a odborné vzdělávací kurzy pro veřejnost.

V naší nabídce najdete kurzy z oblastí:

 • Účetnictví,
 • Daně
 • Mzdy
 • Management
 • Marketing
 • Administrativa
 • IT a počítače
 • Angličtina

Důležité informace o kurzech:

 • Všechny naše rekvalifikační kurzy získaly akreditaci MŠMT ČR.
 • Výuka probíhá v malých skupinách, což umožňuje lektorům individuální přístup ke všem posluchačům.
 • Školící materiály získávají posluchači kurzu zdarma.
 • Při výuce klademe důraz na procvičování – nabyté znalosti si vyzkoušíte na příkladech z praxe.
 • Naše výuka je intenzivní – během krátké doby uděláte velký pokrok a naučíte se znát a ovládat nové obory.
 • Absolventům kurzů poskytujeme e-mailové konzultace zdarma po dobu jednoho roku po absolvování kurzu.
 • Pravidelně pořádáme ukázkové lekce zdarma.
 • Naše učebny najdete v centru Prahy.

Kurzy na míru

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. organizuje školení „na míru“ pro zaměstnance firem podle požadavků vedení konkrétní firmy. Vybrat si můžete z naší připravené nabídky vzdělávacích kurzů nebo výuku přizpůsobíme požadavkům Vaší firmy. Zajišťujeme skupinovou i individuální výuku z těchto oblastí:

 • Účetnictví
 • Daně
 • Mzdy
 • Management
 • Marketing
 • Administrativa
 • IT a počítače
 • Angličtina

Poradenství

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko

Reference (naši top klienti)

 • Technologická agentura ČR
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Ministerstvo obrany České republiky, Agentura personalistiky Armády České republiky
 • OZP management s.r.o.
 • TRI services, s.r.o.
 • Pharmdata s.r.o.
 • Eurocordia – agentura pro mediální komunikaci
 • Car & Concierge Praha

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Daňový specialista - rekvalifikační kurz", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-34975/danovy-specialista-rekvalifikacni-kurz-praha-2

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Daňový specialista - rekvalifikační kurz "http://kurzy.edumenu.cz/d-34975/danovy-specialista-rekvalifikacni-kurz-praha-2". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora