Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

TPM Expert

otevírá se pololetně

Žilina

750 €

900 € s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Cena

Cena bez DPH
750 €
Cena s 20% DPH
900 € s DPH

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 5 dny

Obsah kurzu

Cíl kurzu

 • Oboznámiť účastníkov s princípmi TPM ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti zariadení.
 • Účastníci získajú znalosti o detailnom prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu Totálne produktívnej údržby.

Cílová skupina

Pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní TPM, technici údržby, majstri údržby, koordinátori TPM.

Obsahová náplň

1. Úvod do TPM. Celková efektivita zariadení a jej zlepšovanie – CEZ (OEE)

 • Organizácia TPM, právomoci a zodpovednosť
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia
 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE)
 • Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE)
 • Zlepšovanie CEZ (OEE) a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatrení
 • Organizácia a kompetencie v oblasti CEZ (OEE)

2. Autonómna údržba

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniach
 • Vplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia
 • 7 krokov autonómnej údržby
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby
 • Používanie kartičiek pri autonómnej údržbe
 • Ako plánovať kroky autonómnej údržby
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na zariadení
 • Systém auditovania krokov v autonómnej údržbe
 • Obsah štandardu pre čistenie, mazanie a kontrolu
 • Spôsob definovania štandardov autonómnej údržby
 • Dokumentácia potrebná k autonómnej údržbe
 • Zloženie tímu autonómnej údržby
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby
 • BOZP v TPM – systém LOTO

3. Zlepšovanie procesov v systéme údržby

 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania
 • Identifikácia plytvaní vo výrobnom procese a na zariadení
 • Kvantifikácia problémov
 • Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:
 • Paretová analýza
 • 5× Prečo
 • Quick Win Week
 • Ishikawov diagram
 • Brainstorming
 • Generovanie nápravných opatrení
 • Zostavenie katalógu nápravných opatrení

4. Systém plánovanej a preventívnej údržby, ukazovatele údržby

 • Systém údržby
 • Workflow v údržbe
 • Stratégie údržby
 • Údržba po poruche
 • Plánovaná údržba
 • Prediktívna a diagnostická údržba
 • Výber vhodnej stratégie údržby a výber zariadení do TPM
 • Spoľahlivostná údržba – RCM
 • DMEA algoritmus
 • Analýza stromu porúch
 • FMEA
 • Analýza rizík porúch (bezpečnosť, produktivita, kvalita) a ich následkov
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby
 • Ukazovatele TPM a údržby

5. Možnosti zlepšovania organizácie práce v údržbe

 • SMED – rýchle zoraďovanie strojov a zariadení
 • Štandardizácia procesov v údržbe
 • 5S v údržbe
 • Jednobodové lekcie
 • Dokumentácia TPM
 • Vizualizácia v TPM
 • Audity v TPM
 • Význam tímovej práce v TPM
 • Zlepšenie komunikácie pri vykonávaní činností medzi výrobou (autonómne tímy) a ostatnými útvarmi, ktoré spolupracujú v TPM (údržba, útvary inžinieringu)
 • Motivácia k TPM
 • Kompetencie TPM koordinátorov
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • Odovzdanie certifikátu IPA o úspešnom absolvovaní školenia/ tréningu TPM koordinátorov

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.ipaslovakia.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Zuzana Lendvayová
tel: +421412399080
mobil: +421910944226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399080
Fax: +4210412399082
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • ZTS Strojárne
 • Chemosvit Folie
 • ZF Sachs Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • DIOSS NÝŘANY

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "TPM Expert", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-38157/tpm-expert-kurz-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel TPM Expert "http://kurzy.edumenu.cz/d-38157/tpm-expert-kurz-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora