Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

Lean Six Sigma - Black Belt

otevírá se ročně

Žilina

1 050 €

1 260 € s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Cena

Cena bez DPH
1 050 €
Cena s 20% DPH
1 260 € s DPH

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 7 dny

Obsah kurzu

Cíl kurzu

 • Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
 • Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
 • Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
 • Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
 • Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.

Cílová skupina

Manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov, pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, priemyselní inžinieri, vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov, koordinátori projektov zlepšovania.

Obsahová náplň

1. Modul DEFINUJ (2 dni)

 • Charakteristika a výber projektov pre Lean Six Sigma
 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Manažment zmeny a riadenie tímu

 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

2. Modul MERAJ a ANALYZUJ (2 dni)

 • Základné ukazovatele výkonnosti procesov
 • Popisná verzus matematická štatistika
 • Testovanie dát na normálne rozdelenie
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Testovanie hypotéz: Sila testu a rozsah výberu, Jedno-výberový proporčný test, Dvoj-výberový proporčný test, Porovnanie n proporcií, Testy o strednej hodnote, ANOVA, ANOVA GLM
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre spojité dáta
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre atributívne dáta
 • DOE – Plánovanie experimentov
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

3. Modul ZLEPŠUJ a RIAĎ (2 dni)

 • Kreatívne metódy zlepšovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovatele podniku
 • Finančné vyhodnocovanie projektov a ich odovzdávanie
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

Certifikácia BLACK BELTS

 • Overenie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia riešených projektov
 • Odovzdanie certifikátov absolvovania tréningu Six Sigma BLACK BELT
 • Certifikát je akreditovaný MŠ SR

Kategorie

Doplňující informace

Podmínky přijetí

Podmienkou účasti je preukázanie sa už nadobudnutým certifikátom pozície programu Lean Six Sigma – Green Belt. Predložený certifikát musí uvádzať meno a dosiahnutú certifikovanú úroveň Lean Six Sigma.

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.ipaslovakia.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 2399 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399080
Fax: +4210412399082
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • ZTS Strojárne
 • Chemosvit Folie
 • ZF Sachs Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • DIOSS NÝŘANY

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Lean Six Sigma - Black Belt", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-73131/lean-six-sigma-black-belt-kurz-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Lean Six Sigma - Black Belt "http://kurzy.edumenu.cz/d-73131/lean-six-sigma-black-belt-kurz-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora