Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

Lean Expert

28.3.2017 7

Žilina

1 990 €

2 388 € s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

Kurz se skládá z těchto vzájemně navazujících modulů:

28.3.2017 (Porozumenie princípom štíhlej výroby, Systematické odstraňovanie plytvania z procesov)
19.4.2017 (Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu)
9.5 - 10.5.2017 (Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity)
30.5 - 31.5.2017 (Štíhle zariadenie – zvýšenie dostupnosti a flexibility)
19.6 - 20.6.2017 (Zavádzanie plynulého toku)
11.9 - 12.9.2017 (Aplikácia ťahových princípov riadenia)
3.10 - 4.10.2017 ( Základy štíhlej logistiky, Implementácia štíhlej výroby v podniku)

Cena

Cena bez DPH
1 990 €
Cena s 20% DPH
2 388 € s DPH

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 13 dny

Obsah kurzu

Cíl kurzu

 • Aké sú princípy štíhlej výroby? V čom sa líšia od bežnej výroby?
 • Ako zaviesť systém riešenia problémov?
 • Ako si zmapovať vybraný proces a identifikovať v ňom príležitosti na zlepšenie?
 • Ako zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť na pracovisku?
 • Ako štandardizovať postupy a organizovať pracoviská?
 • Ako zlepšiť dostupnosť a flexibilitu zariadení?
 • Ako znižovať časy na prestavovanie liniek?
 • Ako zabezpečiť plynulý tok, redukovať zásoby a to i v zákazkovej výrobe?
 • Ako koncepčne vytvárať štíhly layout a kam sa dá dostať?
 • Ako zavádzať princípy ťahu do výroby?
 • Ako zavádzať „štíhly" logistický koncept?
 • Ako zaviesť Lean v podniku?

Cílová skupina

Pracovníci riadiacich a obslužných útvarov, pracovníci na rôznych pozíciách vo výrobných útvaroch, procesní inžinieri, logistickí pracovníci vo výrobe a skladoch (na úrovni vedúcich)

Obsahová náplň

1. POROZUMENIE PRINCÍPOM ŠTÍHLEJ VÝROBY

 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
 • Rozvoj flexibility podniku
 • Základné princípy štíhlej výroby
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie
 • Budovanie štíhleho výrobného systému (Toyota Production System a iné)
 • 5 krokov k štíhlemu podniku
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby

2. SYSTEMATICKÉ ODSTRAŇOVANIE PLYTVANIA Z PROCESOV

 • Nastavenie citlivosti zberu a riešenia problémov
 • Shopfloor manažment – Zber a riešenie denných problémov
 • Systém riešenia problémov. Náhodné, chronické problémy. Organizácia zlepšovania.
 • PDCA cyklus
 • Nástroje pre analýzu príčin problémov
 • Nástroje generovania riešení

3. MAPOVANIE TOKU HODNÔT – IDENTIFIKÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ K ZLEPŠOVANIU

 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav
 • Rozbor operácie z pohľadu pridanej hodnoty / Value added
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracovísk
 • Mapovanie prerušení materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu / Value Stream Design
 • Definícia harmonogramu zmeny

4. ŠTÍHLE PRACOVISKO – ZVÝŠENIE SPÔSOBILOSTI PRODUKTIVITY

 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Vizualizácia na pracovisku
 • Organizácia pracoviska – 5S
 • Usporiadanie pracoviska v súlade s ergonomickými princípmi
 • Základné princípy ekonómie pohybov, zjednodušovanie práce
 • Štandardizácia pracovných postupov SOP, One Point Lesson
 • Zavádzanie prvkov LCA Low Cost Autonomation
 • Kvalita v procese, riadenie parametrov procesu
 • Eliminácia chýb – Poka Yoke

5. ŠTÍHLE ZARIADENIE – ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A FLEXIBILITY

 • Koncept štíhleho zariadenia
 • Identifikácia a meranie strát na zariadení OEE
 • Zvyšovanie produktivity zariadení TPM
 • Znižovanie časov na prestavenie – SMED, OTED
 • Optimalizácia výrobných dávok
 • Základné prvky autonómnej údržby

6. ZAVÁDZANIE PLYNULÉHO TOKU

 • Princípy využitia plynulého toku, one piece flow, FIFO
 • Flexibilita a bunková výroba
 • Segmentácia výroby
 • Analýza materiálových tokov
 • Základné princípy štíhleho layotu a ako správne postupovať
 • Princípy projektovania montážnych liniek
 • Vyvažovanie liniek
 • Štandardizovaná práca

7. APLIKÁCIA ŤAHOVÝCH PRINCÍPOV RIADENIA

 • Systémy plánovania a riadenia zákazkovej výroby (časový horizont, ťah vs tlak)
 • Zákaznícke požiadavky verzus bod rozpojenia výroby
 • Balancovanie kapacít vo výrobe
 • Princípy plánovania materiálu (MRP, MRPII, APS)
 • Návrh a možnosti využitia Kanban, Supermarket
 • Riadenie úzkych miest Conwip, DBR, LOC
 • Rozvrhovanie výroby Heijunka / Leveling
 • Dielenské plánovanie a riadenie výroby , spôsoby zberu údajov z výroby

8. ZÁKLADY ŠTÍHLEJ LOGISTIKY

 • Základy štíhlej logistiky, logistické koncepty
 • Milk run – zásobovanie pracovísk
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu
 • Trendy v logistike (skladovej a internej) za posledné 2 roky

9. IMPLEMENTÁCIA ŠTÍHLEJ VÝROBY V PODNIKU

 • Value stream design – Rekapitulácia naučených princípov
 • Organizácia Lean v podniku
 • Postup implementácie Lean v podniku
 • Záverečný test, diskusia

Kategorie

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.ipaslovakia.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399080
Fax: +4210412399082
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • ZTS Strojárne
 • Chemosvit Folie
 • ZF Sachs Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • DIOSS NÝŘANY

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Lean Expert", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-76135/lean-expert-kurz-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel Lean Expert "http://kurzy.edumenu.cz/d-76135/lean-expert-kurz-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora