Typ kurzů
Více kategorií  

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

Kurzy práva, právo, zákony, legislativa. Vzdělávací portál s přehledným vyhledáváním podle různých kritérií.

V rámci oblasti kurzů práva a legislativy existuje celá řada různých témat kurzů:

  • autorské právo vychází z autorského zákona a kurzy obsahují zejména definice základních pojmů, identifikace autora a díla, vzniku a zániku práv apod.
  • vzdělávání v trestním právu zahrnuje řadu podoblastí, např. kriminalistiku, kriminologii, obhajobu, penologii, mezinárodní trestní právo, mladiství v trestním právu, trestní právo hmotné, trestní právo procesní, trestní právo vojenské, trestní jednání, pomoc poškozeným apod.
  • správní právo** se zaměřuje na vztahy v oblasti veřejné správy, zejména vztahy mezi správními orgány a právnickými či fyzickými osobami nebo správními orgány navzájem apod.
  • kurzy s tématem konkurz a vyrovnání se zabývají problematikou konkurzu, dluhu, oddlužení, bankrotu a osobního bankrotu, vč. mezinárodních konkurzů či konkurzů finančních institucí apod.
  • evropská legislativa se věnuje především smlouvám, mezinárodním dohodám či odvozeným právem vydávaným institucemi EU apod.
  • občanské a obchodní právo se orientuje na širokou problematiku smluv, jejich vzniku, průběhu a zániku, vč. vznikajících právních problémů, zabývá se ochranou majetku a práv účastníků smluvních vztahů apod.
  • rodinné právo upravuje vztahy vznikající v rodině – manželství, rodičovství, náhradní rodinnou výchovu, osvojení a pěstounskou péči apod.
  • pracovní právo se orientuje na individuální a kolektivní pracovní právo, jakož i na právní úpravu zaměstnávání apod.
  • daňové právo zahrnuje různý školení podle typů daní: daň z příjmu, darovací daň, daň z převodu nemovitosti, dědická daň, spotřební daň a řada dalších.
Více...
Extra klienti pro kategorii Právo a legislativa

1. Obchodněprávní minimum pro manažery

DEMOS - Pragoeduca, a.s.
Praha 5

30.11.2016

30.11.2016

3 870 Kč
4 683 Kč s DPH

top

2. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2017

Studio W
Praha 2

6.1.2017

1 900 Kč
2 299 Kč s DPH

top

3. ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2017

Studio W
Praha 2

7.2.2017

2 400 Kč
2 904 Kč s DPH

top

4. ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ

TSM, spol. s r.o.
BRNO

13.9.2016

otvírá se podle zájmu

1 364 Kč
1 651 Kč s DPH

top

5. Daň z příjmů právnických osob - uznatelné a neuznatelné daňové výdaje (náklady)

DEMOS - Pragoeduca, a.s.
Praha 5

20.10.2016

otvírá se podle zájmu

2 580 Kč
3 122 Kč s DPH

top

6. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI - mzdové souvislosti

Studio W
Praha 2

19.10.2016

1 200 Kč
1 452 Kč s DPH

top

7. Nejdůležitější pracovněprávní dokumenty a jejich náležitosti - vzory (po…

DEMOS - Pragoeduca, a.s.
Praha 5

14.10.2016

otvírá se podle zájmu

2 780 Kč
3 364 Kč s DPH

top

8. NOVÝ CELNÍ KODEX UNIE od 1. 5. 2016 - podrobný výklad a další celní…

Studio W
Praha 2

29.9 - 30.9.2016

5 700 Kč
6 897 Kč s DPH

top

9. SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ - 4denní

Studio W
Praha 2

20.9 - 23.9.2016

8 500 Kč
10 285 Kč s DPH

top

10. POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACENA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, NOVĚ: ZÁKON O…

TSM, spol. s r.o.
ČESKÉ BUDĚJOVICE

25.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

11. SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, ZIMNÍ ÚDRŽBA

TSM, spol. s r.o.
OSTRAVA

6.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 364 Kč
1 651 Kč s DPH

top

12. MÍSTNÍ A PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODLE NOVELY ZÁKONA…

TSM, spol. s r.o.
BRNO

6.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 405 Kč
1 700 Kč s DPH

top

13. NOVELA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Studio W
Praha 2

11.1.2017

2 300 Kč
2 783 Kč s DPH

top

14. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2016/2017

Studio W
Praha 2

24.1.2017

2 700 Kč
3 267 Kč s DPH

top

15. KVALIFIKAČNÍ DOHODY A BENEFITY z právního a daňového pohledu

Studio W
Praha 2

29.11.2016

2 700 Kč
3 267 Kč s DPH

top

16. ZTRÁTY A NÁLEZY VE SVĚTLE ROKU 2017

TSM, spol. s r.o.
ÚSTÍ NAD LABEM

2.12.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

17. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - standardizované postupy a praktické příklady

Studio W
Praha 2

28.11.2016

2 700 Kč
3 267 Kč s DPH

top

18. 10 UJEDNÁNÍ VE SMLOUVĚ O DÍLO, KTERÉ BYSTE NEMĚLI PODEPSAT

TSM, spol. s r.o.
OSTRAVA

6.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 488 Kč
1 801 Kč s DPH

top

19. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKLADNÍ OTÁZKY ÚPADKOVÉHO PRÁVA

TSM, spol. s r.o.
BRNO

30.8.2016

otvírá se podle zájmu

1 405 Kč
1 700 Kč s DPH

top

20. NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH

NOVATIS s.r.o.
Pardubice, T-STRING a.s.

20.10.2016

1 400 Kč
(0% DPH, cena je konečná)

top

21. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Workshop: Příprava námitek a obrana proti nesprávnému postupu…

Otidea a.s.
Praha 8

9.8.2016

otvírá se podle zájmu

3 500 Kč
4 235 Kč s DPH

top

22. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad - 2denní

Studio W
Praha 2

25.8 - 26.8.2016

4 800 Kč
5 808 Kč s DPH

top

23. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2016/2017

Studio W
Praha 2

14.11.2016

2 700 Kč
3 267 Kč s DPH

top

24. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Praha 1

20.9.2016

2 058 Kč
2 490 Kč s DPH

top

25. SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA - ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÉ NA UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ…

TSM, spol. s r.o.
BRNO

25.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

26. SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA - ÚVODNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÉ NA UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ…

TSM, spol. s r.o.
BRNO

30.8.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

27. PODATELNA od A do Z V PRAXI

TSM, spol. s r.o.
PLZEŇ

25.11.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

28. Efektivní využití financí ve firmě ve vztahu k zaměstnancům

DEMOS - Pragoeduca, a.s.
Praha 5

otvírá se podle zájmu

otvírá se podle zájmu

2 780 Kč
3 364 Kč s DPH

top

29. VĚCNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE od roku 2017

Studio W
Praha 2

26.1.2017

1 900 Kč
2 299 Kč s DPH

top

30. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKLADNÍ OTÁZKY ÚPADKOVÉHO PRÁVA

TSM, spol. s r.o.
OLOMOUC

4.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 405 Kč
1 700 Kč s DPH

top

31. MÍSTNÍ POPLATKY - AKTUALITY A PRAXE (postupy při poplatkovém řízení na úseku…

TSM, spol. s r.o.
PLZEŇ

1.11.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

32. OBEC JAKO PRONAJÍMATELNÁJEM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ - NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH…

TSM, spol. s r.o.
PLZEŇ

24.11.2016

otvírá se podle zájmu

1 488 Kč
1 801 Kč s DPH

top

33. SPRÁVNÍ ŘÁD NEJEN PRO NOVÉ ÚŘEDNÍKY

TSM, spol. s r.o.
PRAHA

6.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 446 Kč
1 750 Kč s DPH

top

34. ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty

C.Q.M., spol. s r. o.
Praha

otvírá se podle zájmu

otvírá se podle zájmu

3 200 Kč
3 872 Kč s DPH

top

35. Odpadové hospodářství

C.Q.M., spol. s r. o.
Praha

otvírá se podle zájmu

otvírá se podle zájmu

3 200 Kč
3 872 Kč s DPH

top

36. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Studio W
Praha 2

7.10.2016

2 700 Kč
3 267 Kč s DPH

top

37. OVĚŘOVÁNÍ - VIDIMACE A LEGALIZACE- právní úprava ověřování listin a pravosti…

TSM, spol. s r.o.
OSTRAVA

20.9.2016

otvírá se podle zájmu

1 322 Kč
1 600 Kč s DPH

top

38. ZPŮSOBY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOHOD ze strany zaměstnavatele

Studio W
Praha 2

14.10.2016

2 300 Kč
2 783 Kč s DPH

top

39. SOUSEDSKÁ PRÁVA

TSM, spol. s r.o.
BRNO

18.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 488 Kč
1 801 Kč s DPH

top

40. SOUSEDSKÁ PRÁVA

TSM, spol. s r.o.
PRAHA

6.10.2016

otvírá se podle zájmu

1 570 Kč
1 900 Kč s DPH

top
Extra klienti pro kategorii Právo a legislativa