Metody managementu, rozhodovací metody - kurzy, školení