PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)

e-learning
Základní informace
  • Cena: 1 392 Kč (1 150 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: D142060 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Pracovníkům, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., a také kontrolovaným osobám jak ve veřejné správě tak i v jiných organizacích.

PŘÍNOS: Účastníci budou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících a kontrolovaných, toto bude doplněno řadou praktických příkladů.

Obsahová náplň

Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona.

Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě – praktický postup kontrolujících podle nové právní úpravy, důraz na odlišnosti oproti zrušenému zákonu o státní kontrole – zahájení kontroly, práva a povinnosti v průběhu kontroly – nová úprava vyloučení pro podjatost – protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci – mlčenlivost a zveřejňování informací o kontrole – přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob místo pořádkové pokuty – převzetí kontroly nadřízeným orgánem – vztah ke správnímu řádu a dalším právním předpisům – utajované informace, osobní údaje, oznamování podezření za trestný čin.

POZNÁMKA Obsah záznamu je platný k 16. 9. 2014. Dosud nedošlo k žádným změnám předpisů, téma je stále aktuální.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)