EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)

e-learning
Základní informace
  • Cena: 1 392 Kč (1 150 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: D142110 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.

PŘÍNOS: Cílem webináře je vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností.

Obsahová náplň

Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností – výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) – účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace – majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy) – co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty) – fakturace a související problémy – náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů) – přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti) – daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu) – základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění – vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně) – daň z přidané hodnoty – základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, daňové přiznání – další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)