DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)

e-learning
Základní informace
  • Cena: 1 150 Kč (950 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: Z1540050 - 950 Kč + DPH Základní cena
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, apod.

PŘÍNOS: Cílem webináře je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžné praxe podnikatelů a neziskových organizací.

Obsahová náplň

Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH – změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 – registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč – aktuální problémy při vystavování daňových dokladů- náležitosti, lhůty, elektronické doklady, selfbilling – věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu; auditní stopa – sazby daně pro rok 2015 – záznamní povinnost 2014, vedení evidence 2015 – osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí v návaznosti na NOZ- právo stavby, nemovitá věc, pacht, nájem, podnájem, obchodní závod, právo stavby – rozšíření přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění-RPDP – nárok na odpočet DPH, roční vypořádání, úprava odpočtu daně – problémy při uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží a přeshraničních služeb, elektronická služba – změny v institutu nespolehlivého plátce a ručení za nezaplacenou daň – elektronické podávání přiznání registrace subjektu, zrušení registrace při úmrtí – opravné daňové doklady-změny 2015 – přefakturace, zálohové platby – informace GFŘ, koordinační výbory KDP – příklady z praxe – diskuze, dotazy.

Lektor:
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)