Úvod do zeměměřičství

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seznámit širokou veřejnost i odborníky z příbuzných profesí s mapami a jejich tvorbou, souřadnicovými systémy a se základem geodézie pro případné využití v praxi.

Cílová skupina

Široká veřejnost, zahradníci, zemědělci, zahradní architekti, pracovníci v krajině, stavaři, pracovníci projekcí, pozemkových a obecních úřadů.

Obsahová náplň

Historie mapování, tvar a rozměry naší Země. Souřadnicové polohové a výškové systémy v naší zemi. Trigonometrické sítě.

Druhy map, katastrální mapy a jejich přesnost.

Základy polohopisných měření, metody měření včetně metody GPS, jednoduché úlohy vytyčování, tvorba mapy a plánu.

Praktické ukázky polohového měření – metoda pravoúhlých souřadnic (měří posluchači).

Praktické ukázky polohového měření s teodolitem v terénu (měří posluchači).

Praktické ukázky výškového měření s nivelačním přístrojem v terénu.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zdeňka Šobová
tel: +420 545 135 218
e-mail: odov.icv@mendelu.cz

Adresa
Zemědělská 5, 61300, Brno