Ostrava - Mariánské Hory

Základy první pomoci pro pracovníky v soc. službách, kurz (MPSV ČR)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Absolvent se naučí posuzovat situaci na místě nehody, bude umět zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky!

Rozsah: 10 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Akreditace: A2019/1452-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky v soc. službách.

Obsahová náplň

  1. Předlékařská první pomoc
  2. Zabezpečení místa nehody
  3. Kontrola životních funkcí, hodnocení stavu zraněného
  4. Transport raněného
  5. První pomoc při zástavě krevního oběhu, při zástavě dechu
  6. První pomoc při poruchách vědomí
  7. První pomoc při krvácení, zástava krvácení, rány, ošetření ran
  8. První pomoc při úrazech
  9. První pomoc při poškození fyzikálními jevy

Termíny kurzů

08.02.2021 - 11.02.2021

Výuka: Po, Čt (15:30-19:30)

Přihlásit se
12.04.2021 - 15.04.2021

Výuka: Po, Čt (15:30-19:30)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)