Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Pracujeme-li s větším množstvím dat, dostáváme se časem k problémům, jak data spravovat a hlavně analyzovat. Zvláště manažeři potřebují rychle získat potřebné informace ve vhodné podobě k rozhodovací činnosti či přehledu. Proto přijďte do našeho kurzu „MS Excel – Manažerská analýza dat“, kde Vás naučíme správně s větším množstvím dat pracovat.

Cílová skupina

Práce s řešitelem

Pomocí řešitele hravě vyhodnotíte složité lineární i nelineární problémy. Např. musíte na služební cestě zkontrolovat pobočku v Krkonoších (1 000 Kč/den), Rakousku (1 500 Kč/den) a Anglii (3 000 Kč/den). Máte na to 50 000 Kč a 21 dní. Rozvrhněte co nejoptimálněji tyto finance tak, abyste je maximálně využil za následujících podmínek: v Rakousku musíte strávit minimálně tři dny a v Anglii minimálně pět dní. V zahraničí však můžete strávit maximálně dvě třetiny z 21 dní. (Viz. Obr. 1)

Naučíme Vás zjistit optimální řešení

Naučíme vás rychle tuto situaci nadefinovat a vyhodnotit, abyste zjistili optimální řešení. Změní-li se pak podmínky, stačí je upravit a hned máme nové optimální řešení.Varianty výsledků těchto měnících se podmínek si navíc můžete ukládat v podobě scénářů a pak se k nim snadno vracet.

Citlivostní analýza

Citlivostní analýza je skvělý nástroj pro zjištění vlivu změny jedné či dvou proměnných na výsledek vzorce či funkce. Např. jaké finanční úspory dosáhnu při různě velkém vkladu a při různých úrokových sazbách. Na první pohled vidím, kdy dosáhnu úspor nad 100 tisíc Kč apod. (Viz. Obr. 2)

Nástroj Query

Potřebujete analyzovat data pomocí kontingenční tabulky, ale dat je pro Excel příliš mnoho? Můžete si data pomocí unikátního nástroje Query předem zpracovat podobně jako v databázích a tím načíst již pouze data potřebná k vlastní analýze.

Načítání z jiných databází či souborů přes ODBC

Načítání z jiných databází či souborů přes ODBC také není pro Excel problém. Stejně tak jako aktualizace vašich dat pomocí měnících se údajů na Internetu. Stačí je pouze vzájemně provázat a např. při změně kurzu se hned přepočítají ceny vašich produktů automaticky. Hned vidíte aktuální situaci. To je přece skvělé!

Skupiny a dynamicky měnící se grafy

Pomocí skupin můžete získat snadno přehled o celkové situaci i o jednotlivých detailech rozsáhlé tabulky. Na jejich základě lze vytvářet dynamicky se měnící grafy, takže vám stačí pouze jediný graf, který se automaticky mění podle vaší potřeby.Pomocí skupin můžete získat snadno přehled o celkové situaci i o jednotlivých detailech rozsáhlé tabulky. Na jejich základě lze vytvářet dynamicky se měnící grafy, takže vám stačí pouze jediný graf, který se automaticky mění podle vaší potřeby. (Viz. Obr. 3 a 4)

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vít Straka
mobil: +420 602 323 906
e-mail: marketing@nicom.cz

Adresa
Hrabákova 1, 702 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 541 240 336
mobil: +420 602 323 906
e-mail: straka@nicom.cz
web: www.nicom.cz

Adresa
NICOM, a.s.
Smetanova 3, Brno Zobrazit na mapě