Řízení a prevence podnikových rizik, interaktivní 2 denní kurz

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 1. Prevence rizik. Ujasnit si požadavky kladené na podnikové managementy rizik.
 2. Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují:
 • odhalovat nebezpečí a hrozby, nalézat jejich příčiny, především jako podklad pro rozhodování o preventivních opatřeních,
 • zlepšovat schopností a motivaci zaměstnanců pro identifikaci zdrojů rizik,
 • navrhovat a zavádět účinná opatření ke snižování pravděpodobnosti vzniku nežádoucích událostí,
 • zavádět potřebné změny tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život,

3. Vyzkoušet si některé postupy identifikace a prevence rizik v modelových situacích.

Cílová skupina

Cílová skupina:

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • personalisté,
 • specialisté pro zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, manažeři kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektoví manažeři,
 • poradenské, auditorské a školicí firmy, konzultanti, koučové,
 • pojišťovny, makléři,
 • interim manažeři.

Obsahová náplň

 1. Proč má být v každém podniku zaveden management rizik.

Co, kdy a jak mají podniky dělat, aby se uměly efektivně vyhýbat nežádoucím událostem

 • pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších chyb podniků.
 1. Co k tomu potřebují
 • kreativní diskuse a krátký brainstorming.
 1. Riziko jako příležitost zlepšovat podnikové procesy
 • řízená diskuse na téma: Potenciální přínosy rizik a nežádoucích událostí.
 1. Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele
 • diskuse na téma: Čím je řízeno chování zaměstnanců a jak ho můžeme zlepšovat,
 • vyzkoušíme si na modelových případech postup, jehož cílem je zlepšovat produktivitu pracovních týmů,
 • ukázkový trénink vedení lidí v problémových situacích pomocí Karet proaktivního leadershipu.
 1. Změnový management, navrhování nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, implementace změn, změny jako zdroje rizik
 • modelové využití metody HPZ, ukázkový trénink komunikace s lidmi, aby chtěli a uměli jít do připravovaných nebo již realizovaných změn,
 1. Rizikologické myšlení
 • diskuse a brainwriting na téma: Jak rizikologicky myslet, jakým škodlivým tendencím, sklonům, postojům, návykům je třeba se vyhnout.
 1. Zaměření na kořenové příčiny rizik, jejich součinnost a synergii
 • modelové příklady kauzálních analýz.
 1. Využívání metod, které pomáhají podnikům a manažerům v každodenní praxi předcházet problémům, hrozbám a následným ztrátám, zejména:

IPR – Identifikace procesů a rizik

Metoda umožňuje systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat rizikové procesy a slabá místa, která snižují konkurenceschopnost podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují výkonnost a spolehlivost procesů, produktivitu práce, mohou být důvodem pro odchody klíčových zaměstnanců, ztrátu zákazníků atd.

Výstupem jsou přehledy rizik uspořádané podle jejich závažnosti a podklady (registr rizik, karty rizik) pro formulaci nápravných a preventivních opatření zejména v oblastech:

 • procesní, bezpečnostní, změnový a znalostní management,
 • spolehlivost lidského činitele – kompetence, postoje, leadership, komunikace, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura, koncepty interních zákazníků, vlastníků procesů, učící se organizace atd.

HIT – Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech

Kritickým faktorem úspěšnosti a produktivity týmové práce je složení týmu. Přesto bývá výběr lidí do týmu podceňován.

Cílem metody je pomoci vedoucím a sestavovatelům pracovních týmů hodnotit dispozice kandidátů pro práci v týmu a pro zastávání potřebných týmových rolí.

HPZ – Hodnocení postojů ke změnám

Život podniků (i lidí) je nepřetržitým sledem změn. Každá změna je spojena s riziky (vnitřními i vnějšími), a taky se zhoršením komunikace, snížením motivace atd. Proto má tak velký význam přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn a proto je tak důležité podporovat jejich odhodlání aktivně se do procesů jejich implementace zapojovat.

Cílem metody je hodnotit pracovníky a jejich postoje, rozpoznat, proč jsou pasivní, proč kritizují nebo naopak mlčí atd. Výsledky pak slouží manažerům k pochopení jak jednat s lidmi, kteří – z různých důvodů – nejsou ochotni změny akceptovat a pracovat pro ně.

HIR – Hodnocení informačních rizik

Narušení kvality nebo spolehlivosti podnikových informací bývá zdrojem závažných procesních i ekonomických rizik. Metoda vyhodnocuje míru nebezpečí pro podnikové informace a ukazuje, které informace jsou ohroženy. Hodnoceny jsou možné dopady na podnikové řízení, na vznik procesních závad, nehod, snížení kvality produktů, na zájmy a motivaci zaměstnanců, na potřeby zákazníků atd.

Lektor:
PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Typ a platnost osvědčení:
certifikát o úspěšném absolvování

Termíny kurzů

25.06.2019 - 26.06.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
RNDr. Jiří Weinberger
mobil:
+420 604 102 *** Zobrazit

e-mail:
timing@... Zobrazit


Adresa
Na Poříčí 12, 110 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
0420 604 102 *** Zobrazit

mobil:
+420 604 102 *** Zobrazit

e-mail:
timing@... Zobrazit

web: www.timing.cz

Adresa
TIMING Praha
Na Poříčí 12, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)