Intenzivní kurzy angličtiny nebo němčiny nebo španělštiny nebo francouzštiny

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
 • Místo konání: Tuklatská 3/2105, Praha
 • Cena: 7 600 Kč
 • Poznámka k ceně: SLEVA heslo "EDUMENU" - 10%; akreditovaný program - osvobození od DPH (škola ve vyhl. MŠMT)
 • Organizátor: BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

CHARAKTERISTIKA:

 • 4–20 vyuč.hod. týdně
 • celoroční kurz do června
 • získání kvalitních jazykových znalostí především s důrazem na aktivní zvládnutí jazyka, důraz na tzv. „functional language“ (komunikativní zvládnutí jazyka)
 • překonání jazykové bariéry a plynulost projevu
 • vybudování široké slovní zásoby
 • praktické využití gramatických struktur
 • získání oficiálního osvědčení o jazykové znalosti nebo státních a mezinárodních jazykových zkoušek
 • intenzivní jazykové studium určeno i ostatním („starším“) zájemcům o komplexní jazykové vzdělání (těmto účastníkům je přiznána zcela mimořádná dotace BOHEMIA INSTITUTu)

Ukončení studia, hodnocení:

 • jazyková výuka je cíleně zaměřena na závěrečné složení základní či všeobecné státní zkoušky (škola zajišťuje ve spolupráci se Školou hl.m.Prahy), či externí absolvování mezinárodních jazykových zkoušek (Aj – PET, FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, Nj – ZD, ZMP, ZOP, Frj- DELF, DALF, Šj-DELE)
 • jsme akreditované testovací centrum ETS Global – nejrozšířenější mezinárodní testy TOEIC (Aj) či TFI (Fj) v rámci studia ZDARMA
 • vystavování certifikátů ve vazbě na evropský znalostní referenční rámec A1-C2, evropské zkoušky TELC . Systém certifikátů a možností ukončení programů zde.
 • systém konzultací, poradenství a zajištění všech typů zkoušek BOHEMIA INSTITUTem
 • v průběhu studia jsou studenti motivováni bodovým hodnotícím systémem
 • úspěšní absolventi získají závěrečné jazykové osvědčení, popř i vysvědčení o vykonaných státních či mezinárocních jazykových zkouškách
 • možnost získání i mezinárodního certifikátu IES (International Education Society), London
 • škola je členem AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur) a řídí se kodexem kvality AJŠA
 • mezinárodní certifikace IES (International Education Society, London)
 • mezinárodní testování TOEIC či TFI – ZDARMA (BI je akreditovaným testovacím centrem ETS Global)
 • systém slev a studijních bonusů – viz registrační přihláška
 • hlavní jazyk: angličtina, němčina, francouzština či španělština (20 hod. týdně) – zakončeno státními či mezinárodními zkouškami
 • doplňkový jazyk: španělština, francouzština, angličtina, němčina, italština či ruština (doplňkově – 2 až 12 hod. týdně)
 • dle volby účastníka studium jednoho, dvou či kombinace tří jazyků
 • dopolední či odpolední skupiny
 • gramatika, konverzace, reálie a profesní jazyk – VŽDY kombinace pouze vysoce kvalifikovaných českých i zahraničních lektorů

Cílová skupina

 • všechny věkové kategorie

Obsahová náplň

Rozsah a intenzita:

 • 1 leté denní studium (září až červen)
 • minim. 20 vyučovacích hodin týdně (dle volby kombinací studia též 23, 26, 29, 32 vyuč.hod. týdně)
 • studijní skupiny dopolední i odpolední (dle zájmu účastníků)
 • precizní dělení studentů do skupin dle vstupních rozřazovacích testů
 • libovolná vstupní jazyková úroveň – úplní začátečníci až pokročilí

Skladba studia, metodika:

 • vždy kombinace vysoce kvalifikovaných a zkušených českých a zahraničních lektorů
 • osvědčená a efektivní metodika se zaručenými výsledky – skladba: gramatika (český lektor, cca 10 hodin), konverzace (rodilý mluvčí, cca 6 hodin), reálie a profesní jazyk (výklad geografie, historie, politického, kulturního a společenského života v zemích příslušné jazykové oblasti, základy profesního jazyka a obchodní korespondence, cca 4 hodiny)
 • studium jednoho jazyka (20 hodin týdně) možno kombinovat s druhým či třetím jazykem (+ 2 – 12 vyuč.hodin týdně) či odbornými předměty kvalifikačního studia MANAGEMENT či PC kurzy (+3, 6, 9, 12 hodin týdně)

Studijní materiály:

 • škola zajišťuje veškeré jazykové učebnice a literaturu (oproti zúčtovatelné záloze či levný odprodej)
 • použití koncepčně promyšlené sady moderních učebnic a materiálů zahraničních vydavatelství i českých autorů
 • podpůrné kvalitní výukové poslechy a videoprojekce
 • PC studovna s připojením k internetu, Wifi zdarma, kopírovací centrum, coffee break

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 720 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
tel:
+420 274 776 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 173 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Tuklatská 3/2105, 10000 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 274 776 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 173 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.bi.cz

Adresa
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Tuklatská 3/2105, Praha 10 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)