MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se měsíčně
 • Poznámka k ceně: SLEVA heslo "EDUMENU" - 10%; akreditovaný program - osvobození od DPH, při volbě jednotlivých modulů cena + DPH
 • Organizátor: BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Tématické zaměření kurzů

 • Klíčové kompetence úspěšného manažera
 • Vedení lidí a jejich motivace
 • Týmová práce, vedení týmů, budování a zvyšování výkonnosti týmu
 • Vedení pracovních porad
 • Personální management pro managery
 • Time management
 • Stres Management

Metody výuky:

 • výklad
 • individuální a skupinová práce
 • moderovaná diskuse
 • případové studie
 • simulace
 • rolové hry
 • pořízení a vyhodnocení videozáznamů
 • testování, dotazníky
 • používání výcvikových videoprogramů
 • písemné materiály

Cílová skupina

Koncipujeme na základě specifických potřeb klienta pro určitou cílovou skupinu:

 • management
 • mistry
 • personalisty
 • obchodníky
 • administrativu…

Obsahová náplň

Propojení teorie a praxe

– Kvalifikace lidí, jejich odborné, individuální a sociální kompetence představují souhrn předpokladů k pracovnímu výkonu. V souvislosti s kompetencemi jsou vymezovány znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a postoje jako předpoklady úspěšnosti pro určité pracovní pozice.

 • Při identifikaci potřeb v oblasti sociálně psychologických a manažerských dovedností lze vycházet ze standardně žádoucích kompetencí.
 • Kurzy sledují rozvoj osobnostního potenciálu účastníků, rozšíření profesních kompetencí v daných oblastech, doplnění či prohloubení znalostí a získání či posílení dovedností v průběhu tréninků.
 • Výuka se řídí konkrétními podmínkami Vaší firmy. Účastníci řeší případy z každodenní praxe.

Interaktivní přístup

Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik a metod, orientované na praxi. Účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

Flexibilita

Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. Zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli kouče, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

Vyhodnocení výsledků

V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujeme o výsledcích.

Organizační zajištění a místo konání kurzů

 • Kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Praze.
 • Kurz zajistíme v místě podle požadavků klienta (ve firmě, v rekreačním a školicím zařízení…)

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 3 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
tel:
+420 274 776 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 173 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 274 776 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 173 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.bi.cz

Adresa
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Tuklatská 3/2105, Praha 10 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)