Systémy managementu v roce 2016

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Shrnout informace o konečné podobě obsahové náplně novely ISO 9001:2015 a informovat o prvních zkušenostech s jejími aplikacemi do praxe certifikovaných firem. Informovat o dalším postupu novelizace navazujících norem Integrovaného systému managementu (ISO 14001, OHSAS 18001), norem a předpisů pro automobilový průmysl (ISO/TS 16949 a VDA), železniční odvětví (IRIS) a dalších. Současně nabídnout řadu podnětných inspirací k prohloubení podnikatelské úspěšnosti organizace jako celku.

Cílová skupina

Majitelům, generálním ředitelům a členům vrcholového vedení certifikovaných firem, představitelům vedení pro kvalitu, EMS, OHSAS a jejich spolupracovníkům.

Obsahová náplň

Závěrečná fáze novely normy EN ISO 9001:2015

– Systémy managementu kvality – Požadavky: Co se dostalo a co naopak ne do novely normy

Požadavky, na něž je i nadále v novele kladen důraz 

– Systém managementu kvality – organizace jej musí (dle kap. 4.1) v souladu s požadavky normy ISO 9001 vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat jeho efektivnost

– Management procesů (procesní přístup) dle stejné kapitoly normy – posuzování procesů z hlediska přidané hodnoty, jejich výkonnosti a efektivnosti, procesy řídící, realizační a podpůrné, detailnější zaměření na procesy vzdělávání a interní audity

– Management rizik (a příležitostí) – žádoucí uplatnění managementu rizik v jednotlivých oblastech managementu kvality, vhodná volba kritérií charakterizující rizika (příležitosti), vhodné ekonomické nástroje pro management rizik (příležitostí), hodnocení efektivnosti implementovaných nástrojů

Očekávaný průběh transformace normy EN ISO 9001:2015 (na základě zkušeností již realizované etapy transformace normy  ČSN ISO/IEC 27001:2014 – Systém managementu bezpečnosti informací)

Postup novelizace dalších norem Integrovaného systému managementu – pro životní prostředí (ISO 14001) a bezpečnost práce (OHSAS 18001), norem a předpisů pro automobilový průmysl ISO/TS 16949:2009 a VDA, pro železniční odvětví IRIS a dalších

Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků semináře

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Ivana Sodomková
tel:
+420 469 638 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Dům techniky, náměstí Republiky 2686, Pardubice, GPS: 50°2′ 14.041″N 15°46′ 37.352″ E, Pardubice

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 469 638 *** Zobrazit

mobil:
+420 602 649 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.agentura-amos.cz

Adresa
Agentura ÁMOS
Jungmannovo nábř. 319, Chrudim Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)