Přehled změn ve vedení mzdové agendy v roce 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování kurzu:

- budete znát všechny změny a nové postupy ve vedení mzdové agendy v souladu s novou právní úpravou,
- budete umět zvládat situace a případy, ve kterých se často chybuje a které jsou častým předmětem zájmu kontrolních orgánů.

Cílová skupina

Víte, jaké má zaměstnavatel povinnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám, Kooperativě a.s., finančním úřadům, úřadu práce, orgánům, které nařídily výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy?
Víte, jaké povinnosti má plátce mzdy, jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení zaměstnance?
Víte, jakými doklady se prokazují jednotlivé nároky na daňové slevy, například sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení?


Kurz je určen mzdovým účetním a ostatním pracovníkům, kteří zajišťují vedení mzdové agendy. 

Obsahová náplň

– Změny ve zdanění příjmů fyzických osob
- základní sleva u pracujícího důchodce,
- sleva za umístění dítěte,
- uplatnění srážkové daně,
- druhy potvrzení o zdanitelných příjmech,
- solidární zvýšení zálohy daně,
- kdo je povinen podat daňové přiznání,
- zdanění autorských honorářů,
- maximální hranice pro odpočet darů,
- lhůty pro vyúčtování RZ,
- příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění – zpřísnění pravidel,
- daňoví nerezidenti jako zaměstnanci a zdanění jejich příjmů,
- zdanění daňových nerezidentů, členů kolektivních orgánů právnické osoby,
- dvojí základ daně u nerezidenta, dvojí základ daně u rezidenta.
- Změny v nemocenském pojištění
- nové redukční hranice pro rok 2016,
- předávání dat elektronicky – WREP, datové schránky, elektronický podpis,
- připravované změny v nemocenském pojištění v průběhu roku 2016.
- Změny ve zdravotním pojištění – odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu.
- Změny v sociálním zabezpečení – maximální vyměřovací základ, odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění, parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd.
- Prokazování přípravy na budoucí povolání – studium jazykových kurzů, seznam škol poskytujících studium v jednoletých jazykových kurzech, studium SŠ a VŠ.
- Trvalá evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zák. č. 582/1911 Sb.,
- důchodové spoření a jeho zánik,
- odvod pojistného, další povinnosti zaměstnavatelů, opravy chyb,
- změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 10. 2015 – kurzarbait, náhradní doby pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání, jedná-li se o člena kolektivního orgánu právnické osoby,
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
- Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 9. 2015
- parametrické změny pro srážky ze mzdy v r. 2016,
- daňový bonus a exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,
- postup při insolvenční srážce,
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti s exekucí.
- Zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění – a navazující změny v zákoníku práce od 1. 10. 2015, další změny v zákoníku práce dané zákonem č. 205/2015 Sb.
- Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od roku 2016.
- Další změny od roku 2016.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
-
tel: +420 257 003 460
mobil: +420 602 216 066
e-mail: kurzy@demosgroup.com

Adresa
Ostrovského 253/3, Praha 5

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 257 003 460
mobil: +420 602 216 066
e-mail: kurzy@demosgroup.com
web: www.pragoeduca.cz

Adresa
DEMOS - Pragoeduca, a.s.
Na Perštýně 1, Praha 1 Zobrazit na mapě