MANAGEMENT (mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing) - denní kurz - pořádán Obchodní akademií Praha, s.r.o.

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz je pořádán ve spolupráci s Obchodní akademií Praha, s.r.o.*** Zakončení: závěrečný test (možnost opravného termínu, nejsou účtovány žádné poplatky navíc)*Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení*** Cílem rekvalifikačního kurzu Management (mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing) je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení marketingově orientovaného podniku v podmínkách tržní ekonomiky a dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí – vycházeje při tom ze získaných poznatků – zabezpečení bezporuchového chodu malého a středního podniku a k cílenému usměrňování činnosti podniku v tržním hospodářství.

Posluchač by měl být schopen po ukončení rekvalifikačního kurzu zvládnout základní manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Měl by umět motivovat a hodnotit zaměstnance, jednat s obchodními partnery, řešit a identifikovat možné problémy ve firmě, vést příslušnou provozní dokumentaci, orientovat se v základních právních otázkách týkajících se obchodních jednání, plánovat podnikatelské aktivity.

Cílová skupina

min.18 let, SŠ

Obsahová náplň

Základní osnovy kurzu:

  1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  2. Pojetí marketingového managementu podniku
  3. Základní kategorie marketingu
  4. Organizace marketingových činností podniku
  5. Marketingová strategie podniku
  6. Zahájení podnikatelských aktivit a činnosti podniku
  7. Podnikatelské aktivity a činnosti
  8. Řízení a plánování
  9. Obchodní jednání

Lektor:
Kurz vede lektor se zkušenostmi ve výuce dospělých a současně s praxí v oboru.

Typ a platnost osvědčení:
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Stanislava Boušková
tel:
+420 251 562 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 187 *** Zobrazit

e-mail:
oi@... Zobrazit


Adresa
Ostrovského 36, 150 00 Praha 5 - Smíchov (u metra Anděl)

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 251 562 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 187 *** Zobrazit

e-mail:
oi@... Zobrazit

web: www.oapraha.cz

Adresa
OBCHODNÍ INSTITUT – Ing. Mária Václavíková
Ostrovského 36, Praha 5 - Smíchov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)