Microsoft Excel – zpracování rozsáhlých dat

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zpracování rozsáhlých dat uspořádaných formou seznamu. Koncepce seznamu. Formátování seznamu jako tabulky a jeho výhody. Import dat z různých zdrojů s využitím SQL. Využití parametrických dotazů. Použití funkce ověření pro dosažení integrity zadávaných dat. Řešení problémů s duplicitními daty. Parametrická extrakce informací z rozsáhlých dat. Analýza a vizualizace rozsáhlých dat formou KT a grafů.

Cílová skupina

Předpokladem účasti je dostatečná praxe v používání aplikace Microsoft Excel, znalost tvorby vzorců s různými typy odkazů a používání běžných funkcí. Elementární znalosti řazení a filtrování automatickým filtrem. Základy tvorby kontingenční tabulky.

Obsahová náplň

Koncepce seznamu pro snadné využití databázových funkcí

Import dat z různých zdrojů

 • standardní import z textu a relační databáze
 • využití parametrů při importu dat
 • použití SQL pro spojení dat z několika tabulek Excel

Aplikace tabulky na oblast dat a její výhody

 • zjednodušení operací v rozsáhlých seznamech
 • speciální možnosti výpočtů

Dodatečná úprava importovaných dat

 • doplnění informací z jiných seznamů
 • tipy pro ukládání a převody dat
 • spojování, rozdělování dat a jejich formátování pomocí funkcí

Pokročilé metody řazení a filtrace dat

 • řazení více polí, řazení podle formátů
 • zvýraznění extrémních hodnot pomocí podmíněného formátu
 • filtrace vyhledávacím a rozšířeným filtrem
 • výpočty nad filtrovanými daty

Zjišťování a odstranění duplicit

 • zvýraznění duplicit pomocí dynamického podmíněného formátu
 • zjišťování duplicit pomocí funkcí pro výpočet četností
 • vzorce umožňující filtraci duplicitních dat
 • různé metody odstranění duplicit

Zajištění integrity dat nastavením ověření

 • nastavení ověření dat pro zajištění datového typu a rozsahu dat
 • využití ověření založeného na vzorcích
 • ověření dat seznamem pro zajištění konzistence dat

Analýza seznamu pomocí funkcí

 • použití podmíněných souhrnných funkcí
 • porovnávání seznamů pomocí funkcí
 • použití podmíněných databázových funkcí
 • tvorba jedno- a víceúrovňových souhrnů

Rychlá analýza a vizualizace výsledků

 • vybrané tipy pro práci s kontingenční tabulkou
 • využití podmíněného formátu v kontingenční tabulce
 • využití standardních a kontingenčních grafů

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Hana Urbanová
e-mail: skoleni@digiakademie.cz

Adresa
Vltavská 14/585, 150 00, Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 270 001 114
e-mail: skoleni@digiakademie.cz
web: www.digiakademie.cz

Adresa
DIGI Akademie, s.r.o.
Vltavská 14/585, Praha 5 Zobrazit na mapě