MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)

e-learning
Základní informace
 • Cena: 2 360 Kč (1 950 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: D1542020 - 1 950 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Zaměstnancům zodpovědným za personální práci – personalistům, kumulovaným pozicím personalista – mzdový účetní, vedoucím zaměstnancům.

PŘÍNOS: Po absolvování on-line kurzu budete vědět, čím vším jsou z personální oblasti ovlivňované mzdové náklady.

Obsahová náplň

PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST:

 • Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr.
 • Dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP.
 • Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
 • Odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů.
 • Konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně.
 • Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok.

MZDOVÁ OBLAST:

 • Daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ.
 • Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince.
 • Zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny.
 • Sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba.
 • Důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření.
 • Důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce.
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.

Lektor:
Vladislava Dvořáková, DiS.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)