DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

e-learning

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.

PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. Výklad bude také zaměřen na některé aktuální problémy zákona.

Obsahová náplň

Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) – DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) – místo plnění, zejména u služeb – základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy) – opravy základu daně (opravné daňové doklady, bonusy, slevy, vracení zboží) – sazby daně (jedno nebo více plnění) – osvobození od daně (nejčastější otázky a problémy, výkladové varianty u některých druhů činností) – nárok na odpočet (okamžik vzniku nároku, krácení nároku, různé způsoby krácení, různé důvody krácení, nejčastější chyby a omyly) Majetek a DPH se zaměřením na specifika -nemovitosti, technické zhodnocení, auta apod. – nájmy a podnájmy a DPH – trojstranný obchod a DPH – insolvenční řízení, likvidace společnosti a dph – poznatky z kontrol FÚ – dotazy, diskuze.

Lektor:
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě