MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Tento seminář vás záživnou formou seznámí se základní finanční a účetní terminologií v aktuálních právních úpravách.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

ÚČETNICTVÍ:

 • základní principy účetnictví – vznik, význam, funkce,
 • cíle finančního, nákladového a manažerského účetnictví,
 • základní prvky účetní metody,
 • obecně uznávané účetní zásady, právní úprava účetnictví ČR,
 • účtování jednotlivých položek aktiv a pasiv,
 • účetní závěrka a výroční zpráva,
 • audit.

FINANCE:

 • základy finančního řízení – finanční výkazy, dlouhodobá finanční stabilita, rozvaha, výsledovka, řízení tvorby hospodářského výsledku,
 • výkaz cash flow a řízení toků hotovosti,
 • trh, nabídka, poptávka a vliv na financování,
 • řízení nákladů,
 • peníze, cena a časová hodnota peněz.

Lektor:
Ing. Kateřina Kalinová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě