PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci tohoto semináře si natrénují přípravu prezentace pro různé pracovní příležitosti, naučí se, jak zvládnout případnou trému a jak si poradit s komplikacemi, které během prezentace mohou nastat. Seminář je veden velmi intenzívní formou.

Cílová skupina

Seminář je určen manažerům, k jejichž profesi patří různé druhy prezentací – na obchodním jednání, pracovní poradě, prezentaci firmy před širším publikem.

Obsahová náplň

 • co dělá prezentaci poutavou a co odradí,
 • na co se při prezentaci orientovat,
 • osoba prezentujícího – image a první dojem,
 • sebevědomá řeč těla a získání suverenity projevu,
 • zvládnutí verbální a neverbální složky projevu,
 • jak se připravit, když je málo času,
 • jak si poradit s prezentační technikou (flipchart, PowerPoint aj…),
 • tréma a její zvládnutí,
 • prezentační zlozvyky a co s nimi,
 • techniky práce s publikem a příprava na reakce posluchačů,
 • jak vést prezentaci,
 • trénink improvizace,
 • analýza videa,
 • diskuze, výměna zkušeností.

Lektor:
Ing. Hana Ondrušková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě