Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie existujúcich audítorov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia vzťah k norme ISO 9001:2015 (musia byť preškolení nutne pred školením IATF), pochopia a naučia sa používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle, získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

UPOZORNENIE!

Pred samotným kurzom by mali mať účastníci znalosti o novej norme ISO 9001:2015 a doložiť túto skutočnosť školiacej organizácií relevantným dokladom (preškolenie o novej ISO 9001:2015 môže byť zabezpečené aj interne).

Cílová skupina

Pre všetkých existujúcich interných ISO/TS audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Obsahová náplň

 • Základné informácie o stratégii prechodu z ISO/TS 16949 k IATF 16949
 • Informácia o nových certifikačných pravidlách IATF, dokument „Pokyny pre certifikáciu v aut. priemysle podľa IATF“
 • Vyššia rámcová štruktúra IATF 16949, vzťahy k norme ISO 9001:2015
 • Risk based thinking- uvažovanie založené na rizikách, identifikácia a riadenie rizika, auditovateľné požiadavky týkajúce sa rizika
 • Kontext organizácie, strategické smerovanie organizácie
 • Zmeny v požiadavkách v porovnaní s pôvodnou normou
 • Praktické cvičenia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických

  príkladov

 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Termíny kurzů

10.12.2019 - 11.12.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** Zobrazit

mobil:
+421 907 933 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit


Adresa
Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 2/444 552 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)