MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zlepšenie nevýrobných oblastí s merateľnými výsledkami pomocou lean office.

Viac ako polovicu priebežnej doby zákazky tvoria činnosti v oblasti nevýrobných procesov. Pričom podiel plytvania v týchto procesoch dosahuje až 40 %. Jedinečný program Master štúdia ponúka kombináciu teoretických a praktických tréningov, vďaka ktorým nastavíte štíhle, efektívne a stabilne fungujúce administratívne procesy v podniku.

ČO ZÍSKATE?

 • zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania nevýrobných procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti, ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

Cílová skupina

Pracovníci a vedúci pracovníci oddelení: personálne, nákupné, obchodné, marketingové, controlling.

Obsahová náplň

Jednotlivé moduly vytvárajú komplexný pohľad na štíhlu administratívu a naučené metódy si účastníci vyskúšajú pri riešení modelových situácií a konkrétnych problémoch z praxe. Získajú poznatky a inšpiráciu z iných podnikov.

Master štúdium pozostáva z nasledujúcich modulov:

 • Úvod Lean v administratíve
 • Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci
 • Manažment zmeny a zvládnutie odporu
 • Mapovanie toku hodnôt*
 • Efektívna komunikácia a tímová práca
 • Zvládanie konfliktov a záťažových situácií
 • Systematické riešenie problémov v procesoch
 • Meranie výkonnosti procesov (analýza a meranie procesov) *
 • Štandardizácia a vizualizácia v administratíve *
 • Kvalita v administratíve*
 • Prezentačné zručnosti
 • Moderovanie workshopov a porád
 • Záverečné skúšky

Konzultácie k Master práci – 1 deň priamo vo firme účastníka

Označené bloky prebiehajú priamo vo firmách, t.j. v spoločnostiach účastníkov Master štúdia.

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** Zobrazit

mobil:
+421 910 944 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 41/239 90 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)