Design interiéru

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Nevíte si rady, jak zařídit své bydlení? V kurzu Design interiéru se naučíte lépe vnímat a hodnotit estetiku interiérového prostoru, rozmístění zařízení, světla a barvy.

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny se zájmem o bytový design.

Obsahová náplň

Kurz je třídenní a rozdělen na teoretickou a praktickou část.

1.den 14.00 – 19.00

úvod základní informace o estetice architektury interiérový design

2.den 14.00 – 19.00

dispozice, barva, světlo, materiály a jejich použití v interiéru příklady a diskuze nad konkrétními interiéry (doplněno o fotodokumentaci a schématické nákresy) drobná vlastní práce

3.den 14.00 – 19.00

návštěva některých interiérů – jejich popis, rozbor a následná diskuze s účastníky diskuze nad vlastní prací závěrečné zhodnocení a upevnění poznatků

Termíny kurzů

06.04.2017 - 20.04.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Magdalena Hábová
tel: +420 545 135 203
e-mail: odov.icv@mendelu.cz

Adresa
Zemědělská 5, 61300, Brno