CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete upozorněni na praktické problémy a pravidla platná pro rok 2016.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají.

Obsahová náplň

 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah,
 • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích,
 • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě,
 • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad,
 • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují,
 • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců,
 • jednotlivé druhy cestovních náhrad,
 • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného,
 • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.),
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci,
 • právní úprava závodního stravování,
 • diskuze – otázky a odpovědi.

Lektor:
JUDr. Marie Salačová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě