POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2015 A NOVINKY ROKU 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete upozorněni na vše, co je třeba učinit po uzavření kalendářního roku.

Cílová skupina

Seminář je určen mzdovým účetním.

Obsahová náplň

 • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2016,
 • prohlášení poplatníka,
 • kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka,
 • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2015,
 • změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2015 a pro rok 2016,
 • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní,
 • kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2015,
 • zpětné podepsání prohlášení poplatníka,
 • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2015 – změny v legislativě,
 • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci,
 • forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,
 • vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování,
 • mzdové listy za rok 2015,
 • náležitosti mzdového listu,
 • archivace,
 • plnění ZPS – který zaměstnavatel je povinen podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit,
 • vyúčtování pojistného na důchodové spoření – lhůty pro podání, forma podání, jak toto vyúčtování vyplnit,
 • zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky),
 • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2016,
 • dotazy a diskuze.

Lektor:
Vladislava Dvořáková, DiS.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě