JAK NA MZDY V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které budete umět aplikovat v praxi.

Cílová skupina

Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti aktuální informace.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 1. 2016; 9:00–16:00 – DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016

9:00–13:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 – JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.

PŘIPOMENUTÍ POSLEDNÍCH ZMĚN PŘIJATÝCH V OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ:

 • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2016,
 • druhy důchodů a jejich výše,
 • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016,
 • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.

AKTUÁLNĚ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ, TZV. „PŘEDDŮCHOD“, OSUD TZV. II. DŮCHODOVÉHO PILÍŘE

ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODLE PRÁVNÍHO STAVU ÚČINNÉHO V ROCE 2016:

 • příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
 • evidenční a archivační povinnost,
 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
 • zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
 • využívané tiskopisy.

DISKUZE, ODPOVĚDI NA OTÁZKY

14:00–16:00 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 – Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová

ZMĚNY V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 A ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2016:

 • změna zdravotní pojišťovny,
 • náhrady výdajů představitelů „státní moci“,
 • dlouhodobý pobyt v cizině,
 • minimální pojistné,
 • zálohy OSVČ,
 • vysvětlení „cizineckého“ prvku v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

2. seminář: 26. 1. 2016; 9:00–13:00 – ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2016 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2015 – Ing. Marie Hajšmanová

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2016:

 • uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců,
 • sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku,
 • náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců z pohledu daně z příjmů,
 • změny podmínek pro daňové osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem ve formě příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnanců,
 • poskytnutí bezúročné půjčky v oblasti péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • změny podmínek pro uplatnění pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění jako nezdanitelné části ze základu daně,
 • změny v daňovém zvýhodnění na vyživované děti podle jejich počtu,
 • náležitosti mzdových listů,
 • další změny v zákoně o daních z příjmů od ledna 2016, popřípadě na základě přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů již za rok 2015, které souvisejí s příjmy ze závislé činnosti.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2015:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance,
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně,
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2015,
 • změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani,
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně,
 • slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku),
 • soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování,
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2015.

3. seminář: 27. 1. 2016; 9:00–16:00 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2016

9:00–12:00 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 – JUDr. František Vlasák

 • aktuální legislativní situace,
 • účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob,
 • podmínky účasti na nemocenském pojištění,
 • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců,
 • dávky NP,
 • podmínky nároku na dávky NP,
 • výše dávek, jejich výpočet a výplata,
 • uplatnění nároku na dávky,
 • povinnosti zaměstnavatele v NP.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ:

 • pojem OSVČ, podmínky účasti na důchodovém pojištění,
 • pojistné na důchodové pojištění,
 • placení záloh a pojistného,
 • přehled o výši pojistného,
 • nemocenské pojištění OSVČ.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:00–16:00 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2016 – Ing. Marta Ženíšková

 • změny od 1. 1. 2016,
 • poplatníci pojistného a odvod pojistného,
 • vyměřovací základy,
 • maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren,
 • přehled o výši pojistného – změny,
 • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty,
 • odpovědi na dotazy.

Lektor:
Ing. Jana Čemusová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě