ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2016 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2015

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete umět aplikovat v praxi.

Cílová skupina

Seminář je určen mzdovým účetním.

Obsahová náplň

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2016:

 • uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců,
 • sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku,
 • náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců z pohledu daně z příjmů,
 • změny podmínek pro daňové osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem ve formě příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnanců,
 • poskytnutí bezúročné půjčky v oblasti péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • změny podmínek pro uplatnění pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění jako nezdanitelné části ze základu daně,
 • změny v daňovém zvýhodnění na vyživované děti podle jejich počtu,
 • náležitosti mzdových listů,
 • další změny v zákoně o daních z příjmů od ledna 2016, popřípadě na základě přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů již za rok 2015, které souvisejí s příjmy ze závislé činnosti.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2015:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance,
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně,
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2015,
 • změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani,
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně,
 • slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku),
 • soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování,
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2015.

Lektor:
Ing. Marie Hajšmanová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě