ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR – KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Budou vám komplexně představeny aktuální změny v procesu získávání pracovních povolení a pobytových titulů pro Českou republiku v kontextu novelizovaného zákona o pobytu cizinců s důrazem zejména na zaměstnaneckou kartu. Výklad bude vždy doprovázen případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení (na bázi vyslání + nestandardní případy). Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí a jejich zaměstnávání na území ČR. Představeny budou rovněž pobytové tituly udělované ve zvláštních případech – tj. modrá karta/zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance/zácvik či otázky související se zajišťováním apostil/superlegalizace a nostrifikace.

Cílová skupina

HR ředitelům, manažerům a specialistům a také všem dalším zájemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň

REŽIM KRÁTKODOBÝCH POBYTŮ NA ÚZEMÍ ČR/SCHENGENU:

  • pravidla pobytu na území Schengenu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
  • povinnosti a náležitosti pro udělení krátkodobého víza.

REŽIM DLOUHODOBÝCH POBYTŮ:

  • náležitosti udělení dlouhodobého víza či povolení k pobytu včetně pracovního povolení u občanů třetích států, a to i v kontextu tzv. schengenského acquis, včetně notifikačních a evidenčních povinností vůči Ministerstvu vnitra, cizinecké policii a úřadu práce,
  • zaměstnanecká/modrá karta/ zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance a další změny týkající se dlouhodobých pobytů na základě dlouhodobých víz či povolení k pobytu,
  • pobyt občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků,
  • problematika apostil/superlegalizace a nostrifikace,
  • povinnosti cizince,
  • povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajícího cizince.

DISKUZE A ZODPOVĚZENÍ KONKRÉTNÍCH DOTAZŮ.

Lektor:
Ing. Jana Zelová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě