PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2015

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte, jak se připravit na podání přiznání k dani z příjmů PO za rok 2015.

Cílová skupina

Pro všechny, kteří budou zpracovávat daňové přiznání.

Obsahová náplň

STANOVENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PŘED ZDANĚNÍM.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

 • částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy,
 • částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou znatelnost (odstupné za byty, odkoupení pronajatého majetku),
 • pohledávky ze smluvních sankcí,
 • dodanění závazků 36 měsíců po lhůtě splatnosti, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy,
 • nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání).

ROZDÍL MEZI DAŇOVÝMI A ÚČETNÍMI ODPISY MAJETKU:

 • problematika odpisování majetku,
 • vyvolaná investice,
 • úpravy v základu daně při metodě komponentního odpisování.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

 • příjmy, které nejsou předmětem daně,
 • příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů),
 • příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů,
 • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy,
 • tvorba daňové rezervy na likvidaci fotovoltaických panelů.

ZÁKLAD DANĚ.

ODČITATELNÉ POLOŽKY OD ZÁKLADU DANĚ:

 • uplatnění daňové ztráty z předchozích let,
 • náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
 • odčitatelná položka na odborné vzdělávání.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ:

 • odečet na dary,
 • snižující položka u neziskových subjektů.

SLEVY NA DANI.

STANOVENÍ SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ.

POSLEDNÍ ZNÁMÁ DAŇOVÁ POVINNOST A STANOVENÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ.

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě