FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společnosti.

Cílová skupina

Seminář je určen pro ekonomy, hlavní účetní, finanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou.

Obsahová náplň

ÚČETNÍ VÝKAZY JAKO HLAVNÍ ZDROJ DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU – komparace výkazů sestavených dle českých pravidel s výkazy sestavenými dle IFRS

ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ – horizontální a vertikální analýza účetních výkazů

ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ:

  • čistý pracovní kapitál,
  • ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity kapitálového trhu,
  • ukazatele na bázi cash flow,
  • pyramidové rozklady.

BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY

PRAKTICKÉ APLIKACE – v prostředí MS Excel

Lektor:
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě