DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s problematikou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účetní jednotky.

Cílová skupina

Seminář je určen pracovníkům účtárny, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před finančním úřadem.

Obsahová náplň

Kompletní problémy účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku, zejména ve vazbě na praktické problémy, které mohou účetní jednotku potkat.

AKTUÁLNÍ ZMĚNY:

 • informace o Interpretacích Národní účetní rady (stanovení okamžiku zahájení účtování nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, pobídky v nájemních vztazích),
 • DPH z hlediska § 92e – poskytnutí stavebních nebo montážních prací,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, nehmotné výsledky výzkumu, licence, předměty průmyslového vlastnictví, know-how atd.),
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (protokoly o zařazení do užívání, karta majetku),
 • náklady související s pořízením,
 • účetní pohled na dlouhodobý majetek (specifika nemovitých věcí),
 • účetní odpisy,
 • odpisy daňové (přerušení, neuplatnění, snížení odpisu),
 • vyřazení majetku (protokol o vyřazení),
 • opravy a údržba a rezerva na opravy,
 • drobný majetek a jeho technické zhodnocení,
 • vazby v účetnictví na účtech třídy 0 a 5,
 • pokyn GFŘ vztahující se k dané problematice,
 • vykázání dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v příloze v účetní závěrce,
 • inventura (fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná).

Lektor:
Tomáš Líbal

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě