POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST PERSONALISTY V OBLASTI BOZP

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Lektor vám poskytne odborný výklad k hlavním legislativním požadavkům platným pro oblast BOZP, včetně změn v právních předpisech k datu konání semináře vztahující se pracovní pozici personalisty. Zdůrazní úskalí a nejčastější chyby při plnění legislativních požadavků. Účelem semináře je pomoci vám v dalším zlepšování BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zástupce organizací, personalisty a další manažery, kteří mají zájem o ucelený výklad hlavních legislativních požadavků srozumitelnou a přehlednou formou.

Obsahová náplň

ÚVOD DO PROBLEMATIKY BOZP:

 • definice pojmů,
 • všeobecné požadavky.

ŘÍZENÍ RIZIK:

 • vyjasnění úlohy odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik (dále jen OZO BOZP),
 • jaké jsou vstupy do procesu řízení rizik,
 • jak musíme postupovat při řízení rizik,
 • jak řešit návštěvníky na pracovišti, spolupracující cizí firmy na pracovišti,
 • cizí firma jako nájemce/firma v nájmu,
 • jak zpracovat registr rizik,
 • jak seznámit své zaměstnance s riziky a s opatřeními na jejich snížení.

PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY:

 • stručná charakteristika cca 20 neopomenutelných právních předpisů platných pro oblast BOZP.

ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI A PRAVOMOCI:

 • jak v organizaci rozdělit úlohy s problematikou BOZP,
 • jakou roli má zaměstnavatel a jakou roli musí plnit OZO BOZP,
 • kdo je vedoucí zaměstnanec a jaké má úlohy ve vztahu k zaměstnancům z pohledu BOZP,
 • v jaké roli je zaměstnanec.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, VÝCVIK, KOMUNIKACE A DOKUMENTACE:

 • co mohu nebo musím u zaměstnanců při nástupu a případně i následně zjišťovat,
 • co, jak, kdy a kým školit,
 • jaká jsou hlavní úskalí školení zaměstnanců (délka a obsah školení, e-learning a školení BOZP),
 • spoluúčast a komunikace o BOZP, způsoby řízení dokumentů BOZP.

ŘÍZENÍ PROVOZU:

 • agenturní zaměstnávání,
 • služební auta,
 • kategorizace prací,
 • osobní ochranné pracovní prostředky,
 • lékařské prohlídky a poskytovatel pracovnělékařských služeb.

INCIDENTY, PRACOVNÍ ÚRAZY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

 • vyšetřování incidentů a pracovních úrazů, skoronehod,
 • vzorové dokumenty pro lepší orientaci v problematice pracovních úrazů,
 • hlavní zásady pro realizaci preventivních a nápravných opatření.

ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ, PROVĚRKY A AUDITY:

 • jaké záznamy musíme uchovávat,
 • vzorový seznam záznamů.

UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ NEPŘESNOSTI PŘI NAPLŇOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ.

DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY.

Lektor:
Bc. Zdeněk Šenk

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě