Ostrava - Mariánské Hory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 206 vyuč. hod. - rekvalifikace

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Rekvalifikace je zaměřena na přímou obslužnou péči a osobní asistenci. Vzdělávací program vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Absolvováním rekvalifikačního kurzu splníte podmínku MPSV ČR k uplatnění se v sociálních službách, obdržíte certifikát s celostátní platností. V rámci kurzu absolvujete praxi, kterou Vám zajistí Středisko vzdělávání s.r.o. Rozsah: 206 vyuč. hodin + zkouška

Cílová skupina

Kurz je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří budou pečovat o seniory, handicapované osoby, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií. Znalosti a dovednosti využijete při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech a v sociálních zařízeních (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, charity, denní a týdenní stacionáře a další zařízení sociálních služeb). Rekvalifikanti nemusí mít žádné praktické zkušenosti v daném oboru.

Obsahová náplň

Rekvalifikační kurz se skládá z teoretické a praktické části. Teorie: v Ostravě, ul.1.máje 11, budova vyšší odborné školy zdravotnické Praxe v sociálních zařízeních: 104 hodin (praxi zajišťujeme,lze i v místě bydliště) Profil absolventa: Absolvent získá znalosti z problematiky kvality v sociálních službách a standardů kvality v sociálních službách. Osvojí si základy komunikace a metody alternativní komunikace a rozvine své komunikační dovednosti a asertivitu. Naučí se základy z psychologie, psychopatologie a somatologie, získá dovednosti při poskytování první pomoci, zná základy ochrany zdraví. Součástí výuky jsou také zásady etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidských práv a důstojnosti. Absolvent bude rozumět základům prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, metodám sociální práce a získá znalosti ze sociálně právního minima. Účastník kurzu nezíská pouze o teoretické znalosti, ale i praktické. Naučí se starat o nemocné, osvojí si základy hygieny, prohloubí si znalosti z problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění, seznámí se s problematikou zdravotního postižení a s možnostmi prevence týrání a zneužívání osob. Osvojí si také základy výuky péče o domácnost, problematiku krizové intervence, naučí se i pravidlům šetrné sebeobrany. Absolvováním kurzu získá nejen aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, ale také základy pedagogiky volného času. Nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu je absolvování praxe k výkonu pracovníka v sociálních službách v rozsahu 104 hodin, kterou zajišťujeme. Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání Rozsah kurzu: celkem 206 odin (včetně 104 hodin praxe) + ZK Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ – celostátně platné Akreditace MPSV ČR: 2015/0236-PK

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com

Adresa
ul. 1. máje 11, 70900 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com
web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě