Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se měsíčně
 • Místo konání: Na Poříčí 12, Praha
 • Cena: 4 000 Kč
 • Poznámka k ceně: možné slevy viz http://www.timing.cz/slevy.php
 • Organizátor: TIMING Praha
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 1. Vysvětlení a zdůvodnění principů a postupů managementu rizik, založeném na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH – pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery…
 2. Seznámení s metodou Identifikace Procesů a Rizik (IPR) a jejím využitím pro systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů a pro formulaci nápravných a preventivních opatření. Přínosem metody je, že poskytuje manažerům podklady pro rozhodnutí CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek.

Metoda IPR vám pomůže systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat dosud skrytá potenciální rizika a slabá místa, která zbytečně snižují konkurenceschopnost vašeho podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují produktivitu práce, mohou být příčinou odchodů klíčových zaměstnanců, ztráty zákazníků atd.

Charakteristika metody: Podnětem pro vyvinutí metody IPR bylo poznání, že žádná z používaných metod nepokrývá dostatečně komplexně množinu rizikových procesů a faktorů. Přitom ověřenou skutečností je, že opomenutí třeba jediného významného rizika může znehodnotit výsledky prováděných analýz a následně i efekty uplatněných opatření. To, jak efektivně a včas jsou rizika a jejich příčiny rozpoznány a odstraňovány, bezprostředně rozhoduje o tom, jak velké budou ztráty způsobené snížením kvality procesů, případnými poruchami či výpadky procesů, sníženou výkonností a spolehlivostí pracovníků, nebo dokonce nehodami a haváriemi. Zároveň to má zásadní vliv na produktivitu a spolehlivost procesů, jak řídicích, tak provozních.

Cílová skupina

Kurz je určen:

 • majitelům firem a manažerům na všech pozicích,
 • podnikovým specialistům v oblastech zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, personalistiky, managementu kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektovým manažerům,
 • poradenským, auditorským a školicím firmám, konzultantům, koučům,
 • pojišťovnám, makléřům,
 • interim (tedy prozatímním) manažerům.

Obsahová náplň

 • Nejčastější chyby podnikových managementů.
 • Proč musí být v každém podniku zaveden systém managementu rizik.
 • CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně vyhýbat hrozbám, problémům, selháním, nehodám a jiným nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje.
 • Riziko jako příležitost.
 • Změny jako zdroj rizik.
 • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele.
 • Rizikologické myšlení – principy a příklady, kauzální analýzy příčin
 • Využití metody IPR jako nástroje řízení
 • Cíle metody IPR:
  • Identifikovat potenciální rizikové procesy.
  • Určit (pojmenovat) systémové a procesní příčiny rizik.
  • Klasifikovat identifikované procesy a faktory podle jejich závažnosti a urgentnosti potřebných změn (nápravných a preventivních opatření).
  • Zpřehlednit aktuální rizikové pole formou tabulek a grafů.
  • Formulovat argumenty a zdůvodnění potřebných změn jednak pro účely rozhodování a pro přípravu potřebných změnových projektů, jednak pro komunikaci se zaměstnanci, jako předpokladu jejich úspěšné implementace.
  • Formulovat opatření v oblastech:
  • strategický management
  • podniková struktura
  • spolehlivost lidského činitele – kompetence, postoje, leadership, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura
  • projektové řízení a změnový management
  • BOZP
  • znalostní management
  • koncepty učící se organizace, interních zákazníků, vlastníků procesů atd.

Rozsah: 7 hodin, 9:00–16:00

V ceně kurzu je kniha: Kruliš, J.: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978–80–7201–835–2 v hodnotě 596 Kč.

Lektor:
PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Typ a platnost osvědčení:
certifikát o úspěšném absolvování

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
RNDr. Jiří Weinberger
mobil:
+420 604 102 *** Zobrazit

e-mail:
kurzytiming@... Zobrazit


Adresa
Na Poříčí 12, 110 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 554 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 554 *** Zobrazit

e-mail:
kurzytiming@... Zobrazit

web: www.timing.cz

Adresa
TIMING Praha
Na Poříčí 12, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)