Ostrava - Mariánské Hory

Pracovník cestovní kanceláře, rekvalifikace, MŠMT ČR

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvent umí připravit a zajistit tuzemské i zahraniční zájezdy, umí zabezpečit jejich prodej a poskytnout informace o zájezdech a poskytovaných službách. Zná problematiku cestovního ruchu a orientuje se v jeho ekonomice, geografii, metodice práce i managementu. Absolvent si osvojí základní obchodní dovednosti, umí jednat se zákazníkem, komunikovat se zahraničními partnery a naučí se využívat také marketingové nástroje.

Kurz akreditován MŠMT ČR: MSMT-11033/13–212/276 Rozsah: 80 vyuč. hod. + zkouška Výstup: Celostátně platné osvědčení s názvem: „Pracovník cestovní kanceláře“ Vstupní předpoklady: základní vzdělání, základní znalost obsluhy osobního počítače, základní znalost cizího jazyka (např. Aj, NJ, FJ, RJ aj.) Uplatnění: referent cestovní kanceláře, pracovník v cestovní agentuře, referent prodeje zájezdů, prodejce na zákaznické lince, pracovník help desku, product manager, supervizor cestovní kanceláře, vedoucí poboček cestovních kanceláří

Cílová skupina

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit v cestovním ruchu na pozici pracovníka cestovní kanceláře, popřípadě pracovníka cestovní agentury a příbuzné profese. Kurz mohou absolvovat zájemci bez praxe v daném oboru, ale také ti, kteří již zkušenosti mají, a chtějí své znalosti a dovednosti rozšířit a podložit celostátně platným osvědčením.

Obsahová náplň

  1. Ekonomika cestovního ruchu (ekonomika, legislativa a pojištění v cestovním ruchu, vedení účetnictví, EURO, celní a devizové předpisy, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, personalistika, smlouvy s partnery a klienty)
  2. Geografie cestovního ruchu (oblasti vhodné pro cestovní ruch, Praha, specifika destinací, letní a zimní destinace)
  3. Služby cestovního ruchu (ubytování, doprava, stravování, průvodci, animační aktivity, komunikace s místními partnery)
  4. Metodika práce pracovníka CK a CA (tvorba a prodej zájezdu, zajištění služeb, odbavení klientů, příprava podkladů pro průvodce, péče o klienty po návratu domů, vyúčtování zájezdu, jednání s pojišťovnami, reklamace, infocesty, tvorba katalogů)
  5. Marketing cestovního ruchu (cíle, pojmy, základní pravidla marketingu, součásti konceptu, externí a interní marketing, zvláštnosti marketingu služeb a cestovního ruchu, segmentace trhu, marketingový mix, plánování médií, nové nástroje a trendy)
  6. Psychologie osobnosti a komunikace (vedení skupiny, skupinové chování, komunikace a rétorika, asertivní chování, krizové situace)
  7. Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce (komunikace s dodavateli služeb, dopisy, vzkazy, inzerce, katalogy, reklama, informace o destinaci, doplňkové služby)

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com

Adresa
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com
web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě