Praha 10

Základy bezpečného používání informačních technologií

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kvalifikovanou informaci o problematice bezpečnosti informačních technologií, přehled o největších hrozbách, kterým jsou ve své každodenní práci s počítačem vystaveni, o původcích těchto hrozeb a naučit je, jak jim předcházet a jak sanovat jejich následky. Školení je určeno běžným uživatelům informačních technologií. Je zaměřeno uživatelsky. Jeho obsahem je, jak rozeznat rizika a jak se při práci s informačními technologiemi, zejména počítači, mobilními přístroji a internetem chovat bezpečně. Absolventi jsou vybaveni základním přehledem o rizicích, která jsou s používáním ICT spojena a jsou schopni na ně adekvátně reagovat. Účast na školení není podmíněna žádnými předchozími znalostmi. Školení není určeno ICT odborníkům a správcům informačních technologií.

Cílová skupina

Cílová skupina je popsána v položce Cíl kurzu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Klientský servis
tel: +420 542 219 935-6
e-mail: infoB@gopas.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420234064900-3
e-mail: info@gopas.cz
web: www.gopas.cz

Adresa
GOPAS, a.s.
Kodaňská 46, Praha 10 Zobrazit na mapě