STAVEBNÍ NEKÁZEŇ - ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

1. Stavební dozor vykonávaný stavebním úřadem obecným i speciálním podle SZ

 • Společné zásady dozoru ve veřejném zájmu s prostředky k jeho provádění podle SZ.
 • Kontrolní prohlídka stavby (§ 133 a násl. SZ); výsledek kontrolní prohlídky jako podklad pro další postupy stavebního úřadu podle SZ.
 • Podněty veřejnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 42 SŘ); Stížnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 175 SŘ).
 • Podání vysvětlení před zahájením řízení z úřední moci podle § 137 SŘ.

2. Jednotlivá řízení podle SZ vyvolaná stavební nekázní; úhrada nákladů na tato řízení; speciální úprava okruhu účastníků těchto řízení podle SZ; práva a povinnosti upravené ve SZ

 • Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§ 129 a násl. SZ); Nařízení neodkladného odstranění stavby; Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací (§ 135 a násl. SZ).
 • Nařízení nezbytných úprav (§ 137 a násl. SZ).
 • Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby (§ 139 SZ).
 • Nařízení vyklizení stavby (§ 140 SZ).

3. Správní trestání na úseku stavebního práva; řízení o přestupku; řízení o správním deliktu 

 • Proces projednávání a rozhodování přestupku (SZ; zákon č. 200/1990 Sb., zákon č. 204/2015 Sb.).
 • Proces projednávání a rozhodování správního deliktu (SZ; SŘ).

Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Stavební dozor vykonávaný stavebním úřadem obecným i speciálním podle SZ

 • Společné zásady dozoru ve veřejném zájmu s prostředky k jeho provádění podle SZ.
 • Kontrolní prohlídka stavby (§ 133 a násl. SZ); výsledek kontrolní prohlídky jako podklad pro další postupy stavebního úřadu podle SZ.
 • Podněty veřejnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 42 SŘ); Stížnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 175 SŘ).
 • Podání vysvětlení před zahájením řízení z úřední moci podle § 137 SŘ.

2. Jednotlivá řízení podle SZ vyvolaná stavební nekázní; úhrada nákladů na tato řízení; speciální úprava okruhu účastníků těchto řízení podle SZ; práva a povinnosti upravené ve SZ

 • Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§ 129 a násl. SZ); Nařízení neodkladného odstranění stavby; Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací (§ 135 a násl. SZ).
 • Nařízení nezbytných úprav (§ 137 a násl. SZ).
 • Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby (§ 139 SZ).
 • Nařízení vyklizení stavby (§ 140 SZ).

3. Správní trestání na úseku stavebního práva; řízení o přestupku; řízení o správním deliktu 

 • Proces projednávání a rozhodování přestupku (SZ; zákon č. 200/1990 Sb., zákon č. 204/2015 Sb.).
 • Proces projednávání a rozhodování správního deliktu (SZ; SŘ).

Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě