SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO PRÁVA - NÁSLEDEK STAVEBNÍ NEKÁZNĚ (stavební zákon, zákon o přestupcích, zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, správní řád)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

1. Rozdílná právní úprava řízení a rozhodování o přestupku podle SZ a ZoP a řízení a rozhodování o správním deliktu podle SZ a SŘ

 • Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů (§ 178; § 179; § 180; § 181 SZ); znaky přestupku.
 • Náklady řízení o přestupku (§ 79 ZoP); náklady řízení o správním deliktu (§ 79 SŘ).
 • Rozhodnutí o pokutě za přestupek; o pokutě za správní delikt – zákonné sazby.
 • Bloková pokuta; upuštění od pokuty; příkaz.
 • Odpovědnost a zánik odpovědnosti za spáchání přestupku; zbavení se odpovědnosti a zánik odpovědnosti za spáchání správního deliktu.

2. Co by mělo předcházet z úřední moci zahájenému řízení o přestupku podle SZ? A co řízení o správním deliktu podle SZ?

 • Podněty veřejnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování – § 42 SŘ.
 • Stížnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování – § 175 SŘ.
 • Kontrolní prohlídka podle § 133 a násl. SZ.
 • Podání vysvětlení podle § 60 ZoP; podání vysvětlení podle § 137 SŘ; pořádková pokuta.

3. Průběh řízení o přestupku a řízení o správním deliktu

 • Oznámení zahájení řízení; předvolání účastníka řízení; průběh ústního jednání.
 • Dokazování v řízení o porušení stavebního zákona.
 • Náležitosti rozhodnutí o přestupku; náležitosti rozhodnutí o správním deliktu.
 • Společné řízení podle přestupkového zákona; společné řízení podle správního řádu.

4. Zásadní změny zákona o přestupcích v zákoně č. 204/2015 Sb.; jejich účinnost
Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Rozdílná právní úprava řízení a rozhodování o přestupku podle SZ a ZoP a řízení a rozhodování o správním deliktu podle SZ a SŘ

 • Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů (§ 178; § 179; § 180; § 181 SZ); znaky přestupku.
 • Náklady řízení o přestupku (§ 79 ZoP); náklady řízení o správním deliktu (§ 79 SŘ).
 • Rozhodnutí o pokutě za přestupek; o pokutě za správní delikt – zákonné sazby.
 • Bloková pokuta; upuštění od pokuty; příkaz.
 • Odpovědnost a zánik odpovědnosti za spáchání přestupku; zbavení se odpovědnosti a zánik odpovědnosti za spáchání správního deliktu.

2. Co by mělo předcházet z úřední moci zahájenému řízení o přestupku podle SZ? A co řízení o správním deliktu podle SZ?

 • Podněty veřejnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování – § 42 SŘ.
 • Stížnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování – § 175 SŘ.
 • Kontrolní prohlídka podle § 133 a násl. SZ.
 • Podání vysvětlení podle § 60 ZoP; podání vysvětlení podle § 137 SŘ; pořádková pokuta.

3. Průběh řízení o přestupku a řízení o správním deliktu

 • Oznámení zahájení řízení; předvolání účastníka řízení; průběh ústního jednání.
 • Dokazování v řízení o porušení stavebního zákona.
 • Náležitosti rozhodnutí o přestupku; náležitosti rozhodnutí o správním deliktu.
 • Společné řízení podle přestupkového zákona; společné řízení podle správního řádu.

4. Zásadní změny zákona o přestupcích v zákoně č. 204/2015 Sb.; jejich účinnost
Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě