APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONAA SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ- UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva.
Výklad bude zaměřen především na problematiku užívání a odstraňování staveb s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, konkrétně na užívání dokončených staveb, předčasné užívání a zkušební provoz, dokumentaci skutečného provedení stavby, změny v účelu užívání, povolení odstranění a rovněž na režim nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení podle § 129 stavebního zákona. Dále bude pojednáno o vybraných ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 503/2006 Sb.
Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude doplněn o poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v této souvislosti tedy i zákon stavební. Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2015. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva.
Výklad bude zaměřen především na problematiku užívání a odstraňování staveb s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, konkrétně na užívání dokončených staveb, předčasné užívání a zkušební provoz, dokumentaci skutečného provedení stavby, změny v účelu užívání, povolení odstranění a rovněž na režim nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení podle § 129 stavebního zákona. Dále bude pojednáno o vybraných ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 503/2006 Sb.
Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude doplněn o poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v této souvislosti tedy i zákon stavební. Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2015. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě