VYPLŇOVÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ OD LEDNA 2016 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a na jejich promítnutí do výkazu kontrolního hlášení závazného pro všechny plátce DPH od ledna 2016. Postupně projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH. Na semináři budeme společně vyplňovat formulář dle různých typů přijatých a vydaných dokladů.

Cílová skupina

Seminář je určen pro finanční účetní, kteří budou vykazovat DPH v kontrolním hlášení.

Obsahová náplň

PŘIJATÉ DAŇOVÉ DOKLADY A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NEBO POUZE DO PŘIZNÁNÍ K DPH:

 • tuzemská plnění do 10 tisíc Kč a nad 10 tisíc Kč,
 • pořízení zboží z EU,
 • přijaté služby z EU a třetích zemí,
 • dovoz,
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

VYDANÉ DAŇOVÉ DOKLADY A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ ČI POUZE DO PŘIZNÁNÍ K DPH:

 • tuzemská plnění do 10 tisíc Kč a nad 10 tisíc Kč,
 • dodání zboží do EU,
 • vývoz,
 • zasílání zboží do EU,
 • poskytnuté služby do EU a třetích zemí,
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

NESTANDARDNÍ SITUACE A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ:

 • opravné daňové doklady (přijaté, vydané),
 • opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv,
 • splátkové a platební kalendáře atd.

PODÁNÍ HLÁŠENÍ:

 • opravy,
 • sankce,
 • provázanost s jinými výkazy.

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Štáflova 2003, HAVLÍČKŮV BROD

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě