Six Sigma Green Belt Training

Základní informace
  • Termín kurzů: 23.09.2019 - 11.12.2019
  • Místo konání: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 2 040 € (1 700 € bez DPH)
  • Poznámka k ceně: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 1680 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci s podporou počítačov aplikovať nástroje, ako je:

  • Projektový plán – SIPOC — popis procesu – Kritické požiadavky zákazníkov (CCR.)
  • X-Y matica definovania cieľov – Mapovanie procesov a KPI – Analýza hodnotového toku
  • Grafické štatistické nástroje – R&R – MSA — Analýza systému merania – t-test ANOVA

(Analýza rozptylu) – Výpočet spôsobilosti / Sigma procesu – SPC regulačné diagramy. Box Plot – Korelačná a multivariačná analýza – Analýza času cyklu procesu. Lean nástroje

  • FMEA, DOE (Design of Experiments) -Analýza silových polí. Matica rozhodovania.

Cílová skupina

Tréning „Green Beltov“ — vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean, Six Sigma.

Obsahová náplň

10 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 5 modulov (2 + 2 + 3 + 2 + 1 deň) s riešením vlastných projektov účastníkmi kurzu.

Pri tréningu sa využívajú metódy, ako interaktívne vysvetlenie metód a nástrojov na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Lean Six Sigma ilustrovaný na videofilmoch a cvičenia na zvládnutie nástrojov a metód.

Každý nasledujúci modul začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh na ďalšiu prácu na projekte.

Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s vyčíslenými finančnými prínosmi.

1. Modul: 2 dni 1.1. Úvod do (Lean) Six Sigma 1.2. Definovanie. 1.3. Meranie. 1.4. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 2. a 3. Modul: 2 dni + 3 dni 2.1. / 3.1. Metódy a nástroje analýzy. 2.2. / 3.2. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 4. Modul: 2 dni 4.1. Metódy a nástroje zlepšovania 4.2. Metódy a nástroje riadenia 4.3. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty 5. Modul: 1 deň 5.1. Záverečné preskúšanie a prezentácia projektu

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk.

Lektor:
Robert Klačanský, Karol Horváth

Typ a platnost osvědčení:
Certifikát o dosiahnutí úrovne Six Sigma Green Belt

Termíny kurzů

23.09.2019 - 11.12.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 80 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Lucia Šrubařová
tel:
+421 2/544 185 *** Zobrazit

mobil:
+421 911 723 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
02 5441 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)