Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

e-learning

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2003!

Obsahová náplň

  • Důvody změn v zákonu o účetnictví,
  • úprava jednoduchého účetnictví,
  • pojmy používané v účetnictví,
  • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti,
  • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení,
  • převodový můstek položek rozvahy,
  • nová struktura výkazu zisku a ztráty,
  • oceňování,
  • zřizovací výdaje,
  • postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku.

Lektor:
Tomáš Líbal

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě