ZMĚNA ZÁKONA O DPH A DALŠÍCH DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH ZÁKONŮ OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete seznámeni se změnami zákona o DPH od 1. 1. 2016. Zrekapitulujete si rovněž nejdůležitější změny přijaté v oblasti účetnictví a dalších daňových předpisů.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů, daňové poradce.

Obsahová náplň

ZÁKON O DPH – změny účinné od 1. 1. 2016 včetně podrobného výkladu:

 • kontrolní hlášení od 1. 1. 2016, první zkušenosti s novou povinností (termín prvního odeslání 25. 2. – měsíční plátci a právnické osoby), podrobný výklad včetně vyplnění formuláře,
 • příklady, upozornění na úskalí,
 • první termín pro fyzické osoby – čtvrtletní plátce 25. 4. 2016,
 • nové nařízení vlády pro dočasný přenos daňové povinnosti – účinnost 1. 2. 2016, rozšíření komodit,
 • aktualizovaná informace GFŘ k věcem nemovitým účinná od 1. 1. 2016 – důležitá nejen pro plátce podnikající v oblasti stavebnictví, ale hlavně pro všechny plátce DPH, kteří poskytují stavební a montážní práce občanům v rámci bydlení,
 • zdaňování stavebních pozemků od 1. 1. 2016.

NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ:

 • nové kategorizace účetních jednotek (mikro, malé, střední, velké), výkazy, zveřejňování, rozsah vedení účetnictví,
 • jednoduché účetnictví – znovuobnovení,
 • zásadní změny účtování změny stavu a aktivace, mimořádných výnosů a nákladů,
 • zrušení zřizovacích výdajů jako nehmotného majetku, změny v účtování,
 • novela prováděcích vyhlášek a ČÚS od 1. 1. 2016, nový ČÚS č. 024, změny výkazů.

ZOPAKOVÁNÍ ZÁSAD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY jako příprava na podání daňového přiznání.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – aktuální stav připravovaného zákona.

Lektor:
Ing. Dana Vankeová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Štáflova 2003, HAVLÍČKŮV BROD

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě